Hur smutsig el blir ren och tvärtom

2016-03-09 05:00  
Eddie Pröckl är reporter på Ny Teknik som bevakar bland annat fordonsbranschen. Foto: Jörgen Appelgren

Vi tror gärna att den svenska elen är fossilfri, men det är inte sant. Ny Tekniks beräkningar visar att 11 procent av den el vi använder har fossilt ursprung.

Med el är det en sak vad som tillverkas, en annan sak vad du betalar för och en tredje sak vad du får ut ur hålen i väggen. Bor man nära ett kärnkraftverk kommer det kärnkraftsel hem, oavsett vilka bra miljöval man gjort hos sitt elbolag. Elektronerna går alltid den kortaste vägen. Och när kärnkraftverket står stilla kommer elektronerna från näst närmaste kraftverk, som kan vara ett vindkraftverk. När vi importerar el från Norge kommer vattenkraftsgenererade elektroner till dem som bor i västra delen av landet, när vi köper el från Danmark får skåningarna hälften vindkraft och hälften fossilel. Det är den fysiska verkligheten.

Här ingår också det faktum att Sverige producerar fossilfri el, alltså el från vindkraft, vattenkraft och kärnkraft.

Inget av det här har någon betydelse i den ekonomiska verkligheten.

Där finns nämligen systemet med ursprungsgarantier. Det kom till för att vi som konsumenter skulle kunna välja vilken el vi betalar för – 100 procent vindkraft, bra miljöval, förnybart, kärnkraft, och så vidare – samt att någon myndighet skulle kunna hålla koll på att den el vi väljer verkligen matas in på elnätet någonstans i Sverige. Att det till exempel inte säljs mer vindkraft än vad som tillverkas.

Elproducenter får ansöka om ursprungsgarantier hos Energimyndigheten. Bolaget har exempelvis tillverkat 100 MWh vid sitt vattenkraftverk som har godkänts för ursprungsgarantier. Dessa får säljas tillsammans med vattenkraftselen till en elhandlare eller användas om elen säljs direkt till en konsument.

Men ursprungsgarantier får också säljas oberoende av elen, om eltillverkaren får bättre betalt på det viset. Till exempel kan ägaren av ett danskt kolkraftverk köpa garantierna, och vips kan denne sälja sin fossilel som vattenkraft på marknaden.

Resultatet av köp- och säljandet blir att vattenkraftselen i stället får säljas som omärkt ful-el.

Läs mer:

Läs mer: Elbolagen säljer fossilt – om du inte väljer förnybart

Så fungerar systemet, och om man tror på att man får miljömärkt el när man väljer det hos sitt elbolag, så måste man också tro på att ful-el kan förvandlas till fin-el, och tvärt om, genom att ursprungsgarantier byter ägare. Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet för ursprungsmärkningen.

Nu kommer vi till residualmixen. Det är den elblandning som återstår när all el med ursprungsgarantier har tagits undan. Den residualmix som säljs i Sverige kallas nordisk, och bestod 2014 av 42 procent fossilel, 44 procent kärnkraft och 14 procent från förnybara källor.

27 procent av all el som såldes i Sverige år 2014 bestod av nordisk residualmix. Därmed fick 11 procent av den el som konsumerades i Sverige det året rent fossilt ursprung.

Räknat i TWh ser det ut så här: Vi använde 15 TWh fossilel, fast vi bara tillverkade 4,5 TWh själva. Av skillnaden kommer 2,5 TWh från importerad el. Resten kommer från handeln med ursprungsgarantier.

Det är så elhandeln fungerar. Och om man tror på att man får miljömärkt el när man väljer det hos sitt elbolag så måste man också tro på att vi år 2014 använde 15 TWh fossilel i Sverige.

Krångligt? Det är ännu värre i Norge. Den norska elproduktionen kommer till 99 procent från vattenkraft. Ändå har 43 procent av all el som konsumeras i Norge fossilt ursprung. 30 procent kommer från kärnkraft och bara 27 procent från förnybara källor. De norska eltillverkarna har helt enkelt sålt ursprungsgarantierna för vattenkraften till högstbjudande.

 

***

Källor: Intervjuer och statistik från: Energimyndigheten, Svensk Energi, Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, EU, SKM.

Eddie Pröckl

Mer om: Elbolag

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer