Högsta domstolen: De byggde med fel metod

2015-03-24 23:00  

Högsta domstolen dömde ut konstruktionsmetoden enstegstätade, putsade fasader i förra veckan.Ny Tekniks reporter Linda Nohrstedt reder ut vad domen betyder.

Vad gäller saken?

– Högsta domstolen har kommit fram till att det var fel av Myresjöhus att välja konstruktionsmetoden enstegstätade, putsade fasader på 32 hus i Svedala. Metoden medför enligt domstolen betydande risker för problem med mögel, röta och dålig lukt.

Vem vann?

– Domen måste ses som en delseger för husägarna i Svedala. Men frågan om Myresjöhus nu tvingas bekosta en ombyggnad av fasaderna återstår för Högsta domstolen att pröva.

Varför är det inte redan klart att Myresjöhus måste betala för ombyggnaden?

– Det beror på att prövningen sker i två steg. I första steget prövas om entreprenaden har varit i överensstämmelse med avtalet mellan parterna. I andra steget prövas om felet är väsentligt och har orsakats av entreprenörens vårdslöshet. Detta andra steg är kvar att pröva.

Vad betyder förra veckans dom i ett större perspektiv?

– Ett tydligt underbetyg för konstruktionsmetoden enstegstätade fasader. Enligt domstolen är den inte lämplig för sitt avsedda ändamål och motsvarar inte vad kunderna kan förvänta sig.

Vad får domen för konsekvenser för andra byggföretag och husägare?

– Domen är prejudicerande och innebär att andra husägare, med samma fasadtyp, har bättre utsikter för att få framgång i rättsprocesser mot sina byggbolag. Men en enskild prövning görs i varje mål och det kan finnas olikheter som rör metodval och tiden för byggande. Många bolag har modifierat konstruktionen sedan problemen blev kända och till exempel tagit bort organiskt material.

– Domen kan kanske också innebära en signal till byggbranschen om att nya metoder måste prövas och utvärderas bättre innan de används i stor skala.

När kommer avgörandet i nästa steg i målet från Högsta domstolen?

– Högsta domstolen har svårt att svara på det, men ambitionen är en dom före årets slut.

På nyteknik.se kan du läsa mer om Högsta domstolens utslag och kommentarer kring domen. Sök på ”enstegstätade fasader” så kommer samtliga artiklar som vi skrivit fram.

Enstegsfasaderna finns i tiotusentals hus

Enstegstätade putsade fasader är en konstruktionsmetod som har använts på tiotusentals hus i Sverige. Konstruktionen saknar luftspalt och innebär att puts läggs direkt på isoleringen.

Metoden började först användas i Tyskland som tilläggsisolering på stenhus och fungerade bra. Men i Sverige sattes de enstegstätade fasaderna även på träregelstommar i nyproduktion vilket skapade omfattande fuktproblem.

I många fall där fuktproblem har upptäckts har bygg- eller försäkringsbolag inte velat bekosta en ombyggnad till en tvåstegstätad fasad med luftspalt. Samtidigt har husägarna tappat förtroendet för enstegstätningen och vill inte nöja sig med endast en reparation av fuktskadorna. Så är till exempel fallet med de 32 husen i skånska Svedala, som nu har tagits upp i Högsta domstolen.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer