Populärteknik

Hiss till rymden åter aktuell

Transportera varor till rymdstationer eller månen med hiss i stället för raket. I november möts forskare från hela världen i Japan för att diskutera denna hundra år gamla ryska idé. Problemet är hissvajern.

Publicerad

Tanken på en fast förbindelse mellan jorden och rymden väcktes för över hundra år sedan av ryssen Tsiolkovsky, skriver Yury Zaitsev vid ryska ingenjörsvetenskapsakademien i en artikel hos nyhetsbyrån Ria Novosti.

Han tänkte sig att bygga ett torn till rymden, något som var omöjligt med de material människan hanterade vid den tidpunkten.

På 1960-talet föreslog en annan ryss, Yury Artsutanov, att man kunde gå vidare med Tsiolkovskys idéer, men använda sig av en vajer för att låta fordon färdas mellan en plats vid ekvatorn och en rymdplattform på avståndet 35786 km. Rymdstationen skulle befinna sig i geostationär bana och tjäna som motvikt. Kabeln skulle med hjälp av centrifugalkraften hållas spänd.

Men inte heller stålkablar skulle vara en rimlig förbindelse eftersom den längd det handlar om väger tusentals ton. Ingen raket skulle kunna lyfta den tunga kabeln ut i rymden.

Utvecklingen inom nanoteknikenhar dock fött nytt hopp för tekniken. Kolnanorör kanske är lösningen när man behöver bygga en lätt och stark kabel för förbindelsen.

Japan är berett att anslå miljarder för att hitta en lösning. Även inom Nasa finns intresse för att studera frågan.

Zaitsev radar upp flera problem som forskarna måste lösa innan en rymdhiss verkligen kan byggas. Förutom kabeln och hur den ska transporteras upp i rymden måste forskarna lösa problemen med hur mikrometeoriter, rymdskrot och kosmisk strålning kommer att skada vajern. Ett annat problem är energiförsörjningen av hissarna som ska färdas utmed vajern.

Riktigt vildsinta idéerhandlar om att förbinda baser på månen med jorden via en rymdhiss. Ryska studier talar om en rymdtransport i tre steg. Först i en lågcirkulär omloppsbana runt jorden, sedan en elliptisk och sist en omloppsbana kring månen. De tre omloppsbanorna ska stå i förbindelse med varandra.

Att forskarna över huvud taget studerar frågan om rymdhissar beror på att man skulle kunna transportera varor till rymden med avsevärt mindre energiåtgång än med raketer, menar Zaitsev.

Rymdhissen kommer att väga 28 gånger mindre än den last den kan bära till månen medan en rakettransport kräver bränsle som väger 16 gånger mer än den last som följer med.