Här snabbkör vi genom Hallandsåsen

2015-12-02 05:00  

Efter 23 år av väntan invigs tågtunnlarna genom Hallandsåsen i nästa vecka. In i det sista kör testtågen fram och tillbaka.  Ny Teknik var med när Trafikverket för första gången körde sträckan i 180 km/h.

Vi befinner oss fem kilometer norr om den norra öppningen av de två järnvägstunnlarna, nära Båstad. Morgonsolen bryter fram genom den skånska novemberdimman.

Mattias Lindén, föraren av Öresundståget som vi sitter på, ökar farten. För första gången ska ett tåg köra i 180 km/h på hela teststräckan, som utöver själva tunnlarna omfattar 5 km norr och 10 km söder om dem.

– Det här är ett stort ögonblick för mig personligen, säger Sven-Åke Pettersson, som projektleder driftsättningen av Hallandsåstunnlarna.

Vi passerar upplysta ljusgrå väggar. Trafikljus och gröna nödutgångsskyltar markerar var alla 19 tvärtunnlar – och utrymningsvägarna – finns.

Snart är vi ute ur tunneln på den södra sidan. Hela teststräckan gick dock inte att köra i 180 knyck eftersom tågföraren Mattias Lindén fick ett felmeddelande.

Vi tar fart norrut igen. Mitt inne i tunneln larmar trafik- och driftsledningen om att en okänd person rör sig på spårområdet vid norra mynningen. Vi bromsar av säkerhetsskäl till ”siktfart” (40 km/h).

Trafikverkets drifts- och trafikledare finns i en teknikbod i södra änden, i Förslöv. Via sina skärmar studerar de hur tåget klarar tryckförändringarna som uppstår vid passagen in i och ut ur tunnlarna i?den höga hastigheten.

Tredje gången håller tåget farten – utan andra problem än att det slår lock för öronen.  Sven-Åke Pettersson andas ut och ler. Vi tog oss igenom på 3, 5 minuter.

Två dagar senare provkör Trafikverket också ett X2000-tåg i 200 km/h.

Tunnlarna i åsen löper från Båstad till Förslöv. De är 8,7 km långa och sedan i höstas sammanlänkade med Västkustbanan. Fram till trafikstarten den 13 december får resenärerna åka buss över åsen.

Klockan fem på morgonen på Luciamorgonen öppnar stationerna Barkåkra, Förslöv och ­Båstad för påstigning. Det sker 23 år efter byggstarten.

Åren med tunnelbygge blev problematiska. Bergets dåliga kvalitet och inläckande vatten var en tuff utmaning för byggbolagen. När Skanska börjar täta bergsväggarna med medlet Rhoca-Gil 1997 sprids gifterna akrylamid och N-metylolakryd i naturen kring åsen. Kor får avlivas, fiskar dör och brunnar förgiftas. 22 byggarbetare blir sjuka. Grundvattennivån sjunker och brunnar på åsen sinar. Chefer döms för miljörelaterade brott.

Efteråt saneras tunnlarna, och man skiftar byggteknik. Tre typer har därefter använts: bergstunnel, platsgjuten lining och lining med betongsegment.

Läs mer: Grafik - svårbearbetat berg bemästras med is

Under själva tågbädden ligger dräneringsrör. Utflödet från dem visar att inrinningen av vatten minskat radikalt jämfört med byggperioden. I dag handlar det om cirka 10 liter per sekund, enligt Trafikverket. Som mest under driftstiden får det vara 30 liter per sekund, enligt gällande miljödom.

Vi går in i en tvärtunnel som ­löper mellan de bägge tunnlarna. Sven-Åke Pettersson hissar upp rullgardiner av plåt. Därinne­ ­gömmer sig tekniken som hanterar el- och signalsystem, bredbandstransmission, mobiltäckning, larm, belysning och reservkraft.

Vid en brand eller olycka är det via sidotunnlarna som passagerare och tågpersonalen ska nå säkerheten i den andra tunneln. Längs spåren finns vattenposter som räddningstjänsterna kan ansluta sina tankvagnar till. Flera stora beredskapsövningar har hållits i år.

Säkerhetsaspekterna har varit A och O inför driftsättningen, uppger Sven-Åke Pettersson.

– Vi måste bygga förtroende för tunnlarna. T-banan i Stockholm är som en mardröm jämfört med den här anläggningen.

Läs mer: Här bryter borren igenom Hallandsåsen

När popartisten Eric Saade sjunger och infrastrukturminister Anna Johansson håller tal vid invigningen i Båstad den 8 december, har notan för tunnelprojektet ­vuxit från ursprunglig budget på 900 miljoner kronor till 10,8 miljarder kronor (räknat i 2008 års priser).

För de pengarna har den branta och krokiga järnvägssträckan över åsen ersatts av en av Europas modernaste tågtunnlar.

Enkelspåret som gick över Hallandsåsen utgjorde en flaskhals för tågtrafiken längs västkusten. Nu kan kapaciteten för både person- och godstrafiken växa från 4 till 24 tåg i timmen. Redan från första dagen kommer 100 i stället för 50 tåg köra på banan.

 

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

Hallandsåstunnlarna

Längd: 8,7 km.

Diameter: 9,06 m.

Maxfart: 200 km/h.

Designkrav: Ska klara hastigheter på 250 km/h (kräver nytt signalsystem).

Signalsystem: ATC, förberett för nya standarden ERTMS.

Radiosystem: Mobilnäten 2G–4G, Rakel, GSM-R.

Totalentreprenör: Skanska-Vinci.

Teleinstallationer: Eltel Networks.

El- och fjärrstyrning: Goodtech.

Spårinstallationer, kontaktledningar, signalsystem: Infranord.

Radiosystemen: Mic Nordic.

Milstolparna i Hallandsåsbygget

1885: Järnvägsspåret över Hallandsås invigs. Planer på en tunnel diskuteras i början av 1900-talet.

1975: SJ lanserar tunnelidé.

1991: Regeringen beslutar bygga tunnlarna mellan Förslöv och Båstad.

1992–1997: Byggstart. Kraftbyggarna, ett dotterbolag till Vattenfall, börjar borra med maskinen Hallborr. Efter 13 meter kör Hallborr fast. Stora förseningar uppstår eftersom vatten läcker in i berget. Vattenfall betalar 700 milj kr i skadestånd till Banverket. Bygget stoppas och Skanska tar över 1996.

1997: Skanska tätar tunnelväggarna med giftig akrylamid. Miljöproblemen tvingar bolaget att avbryta arbetet.

2002: Ängelholms tingsrätt dömer Skanska att betala 3 milj kr i böter, och flera personer döms för olika miljörelaterade brott.

2004: Konsortiet Skanska-Vinci tar över byggnationen. Ny miljödom är klar.

2005: Efter sju år återupptas borrningarna. Borrningsmaskinen Åsa sätts in. Tunnelväggarna kläs med 12 ton tunga betongsegment.

2010: Genombrott i den östra tunneln.

2011: Åsa börjar borra den västra tunneln. Tvärtunnlarna börjar byggas. De förbinder tunnlarna och fungerar som utrymningsvägar.

2013: Genombrott i västra tunneln.

2015: Den 8 december invigning och 13 december trafikstart.

Mer om: Hallandsåsen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer