Digitalisering

Håkan Lans transpondrar världsstandard på haven

Publicerad

Det svenska Sjöfartsverkets modell med en transponder för automatisk identifiering
av fartyg (AIS) blir världsstandard för sjöfarten. Den bygger på den svenske
uppfinnaren Håkan Lans unika transponderteknik. Transpondern blir obligatorisk
på alla nya fartyg över 300 ton på internationella rutter och alla lastfartyg
över 500 ton i nationell trafik från 1 juli 2002.
Det avgörande beslutet om att införa krav på transponder i regelverket för
fartygens säkerhet, det så kallade SOLAS-reglementet, togs nyligen av FN-organet
IMO.
Innan de nya kraven definitivt träder i kraft, ska beslutet också bekräftas
av IMOs högsta sjösäkerhetsorgan MSC (Maritime Safety Committe). Det sker
på ett sammanträde i början av nästa år. Då handlar det normalt bara om
ett formellt beslut.
I det så kallade AIS-systemet ingår också teknik som utvecklats i USA och
Sydafrika. Att få igenom Håkan Lans teknik har tagit de pådrivande svenska
och finska sjöfartsverken närmare sex år.
Transponder på fartygen har egentligen sin upprinnelse i svåra sjösäkerhetsproblem
i de inre svenska och finska farvattnen. Där råkar de snabba färjorna ofta
ut för radarskugga och har svårt att hitta säkra mötesplatser i de trånga
farlederna.
­Det började i slutet av 1980-talet när vi på sjöfartsverket först försökte
med en egen begränsad lösning där färjebesättningarna bytte positioner
per VHF-radio, säger Bertil Arvidsson, teknisk direktör på sjöfartsverket
i Norrköping.
­Men det systemet kunde bara användas av ett fåtal fartyg. Problemet fick
sin definitiva lösning först när Håkan Lans presenterade sitt system med
transpondrar som arbetar med självallokerande tidsluckor, den så kallade
STDMA-tekniken.
­Motståndet har främst kommit från USA, Storbritannien och Japan. Men nu
har alla insett de stora fördelarna med denna säkra och förhållandevis billiga
identifieringsteknik, säger Bertil Arvidsson
Transpondern med STDMA- teknik är också på väg att bli standard för flyget.
Men här är motståndet inom FNs flygorgan ICAO ännu starkare, främst från
USA. Där vill man i första hand ha system med amerikanskt ursprung som hjälper
USA att behålla ledningen inom flygtekniken.
På andra sidan Atlanten har man också utvecklat flera andra system för navigering
som anses nästan lika bra som Håkans Lans transpondersystem. Men som är
betydligt dyrare. Det främsta av dessa, start- och landningssystemet MLS
(Microwave Landing System) har kostat motsvarande minst 35 miljarder kronor
i utveckling.
MLS löser emellertid inte problemen med flygplanens identifiering och positionsangivelser
lika enkelt och billigt som Lans teknik. Idag är den amerikanska utvecklingen
av MLS dessutom i princip nedlagd. n