Fortsätter i Hatts spår

2015-03-03 23:00  

Sveriges it-minister har fått kritik för att hålla för låg profil. Men Mehmet Kaplan har hittills inte sett behov av förändringar av den förra regeringens politik.

– It-området lämpar sig illa för ideologiska skygglappar. Det är jätteviktigt med kontinuitet, säger Mehmet Kaplan.

Under hans första månader som minister har det rått stor tveksamhet från it-branschen mot honom. Det började med en röra om vem som egentligen höll i it-frågorna. När det väl stod klart dröjde det också länge innan Mehmet Kaplan använde titeln it-minister på regeringens hemsida.

När Ny Teknik nu begär att få se visitkortet skrattar han nervöst, men det står faktiskt ”It-minister”. Mehmet Kaplan själv berättar att han hållit en låg profil den första tiden eftersom ”aktörerna på marknaden måste ha en långsiktighet från statens sida” och han har ägnat tiden åt att läsa in sig på det som hittills har gjorts.

Många tycker att du hittills intagit en alltför tillbakalutad roll. Din företrädare Anna-Karin Hatt upplevdes som mer aktiv. Hur ser du på det?

– Jag tycker inte om ändrande för ändrandets skull.

Under intervjun väver han återkommande in sina andra ansvarsområden – bostäder och samhällsbyggande, samt allmänna frågor kring miljöpolitik och ”hållbar tillväxt” – i vad han vill göra på it-området.

Mehmet Kaplan verkar nervös. Han är vältalig, men uppträder stelt och sneglar hela tiden i sin pärm med ”fuskpapper”. Det är först när han får prata om sin tid på KTH som han skiner upp. Han började lantmäterilinjen 1992 och valde naturresursinriktningen, utan att ta examen.

– Jag kommer ihåg teknologerna på data- och elektro-linjerna. Det var stor skillnad på deras pubar och våra. Vi hade jämn könsfördelning, de hade 10, 15, max 20 procent kvinnor. Det är bekymmersamt för branschen. Kvinnors kompetens tas inte tillvara.

Ministern vill först inte hålla med om att några politik-områden är viktigare än andra inom it. Men när det gäller utbildning och jämställdhet är engagemanget stort.

– Jag märker att mina egna döttrar är väldigt präglade av en könsmaktsordning om vad de skulle kunna bli när de blir stora. Här har skolan en viktig roll. Om vi kan få in it i skolan på ett smart sätt kan vi få barnen att tänka att de kan bli allt möjligt.

Före valet utlovade Stefan Löfven en nationell it-strategi för skolan. När kommer den?

– Där har jag inte en direkt påverkan. Men jag har en kontinuerlig dialog med utbildningsdepartementet.

Ett ”problem” är att digitaliseringen går in i allting. Hur ska regeringen i stort hantera det?

– Det behövs en samordnande roll och den har jag tagit på mig.

– Ett exempel är att mitt departement vill att de 20 största myndigheterna ska kopplas upp mot ”Mina meddelanden”. Här har statsrådskollegerna hjälpt till att få ut frågan till sina myndigheter.

Det mest slående under intervjun är att Mehmet Kaplan framför allt lyfter upp åtgärder som alliansregeringen drev eller har påbörjat.

När han ska precisera egna idéer blir det tunnare. På ministerns agenda finns: effektivare e-förvaltning, ett snabbt införande av e-legitimation och att staten så snart som möjligt helt går över till e-fakturor.

– Jag driver på hårt och tror att den nya e-legitimationen kommer i gång under det här året, säger Mehmet Kaplan.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer