Fortsatt ojämställt i it-bolagen

2015-03-26 05:30  

Det finns 119 civilingenjörer i de börsnoterade it- och telekombolagens ledningsgrupper. Bara 7 är kvinnor.Hälften av företagen har inte en enda kvinna i ledningsgruppen. Det är sämre än för tio år sedan, visar Ny Tekniks granskning.

Ungefär 40 procent av de cirka 300 som sitter i ledningsgruppen för it- och telekombolagen på Stockholmsbörsen är civilingenjörer. Kanske inte så överraskande med tanke på tekniktyngden i företagen.

Av de 119 civilingenjörerna är 7 kvinnor. 6 procent alltså. Andelen kvinnor som utbildar sig till civilingenjör är väsentligt högre än så – och har varit det länge.

Ny Teknik gjorde en liknande granskning av it-företagen för tio år sedan. Då fanns 3 kvinnor med civilingenjörsexamen bland personer som satt ledningsgrupperna.

– För en snabbare utveckling krävs ett genuint intresse från bolagets vd, och att man gör något konkret åt jämställdheten och inte bara pratar, säger Tuija Kivistö, expert på mångfald hos branschorganisationen It- & Telekomföretagen.

När det gäller andelen kvinnor – oavsett deras utbildning – ser det något bättre ut än för tio år sedan.

2005 var endast var tionde person i ledningsgruppen i de börsnoterade it-bolagen en kvinna. Nu har andelen ökat till 16 procent.

Slående är att hälften av dagens 43 bolag fortfarande inte har en enda kvinna i ledningen. Det är ett bakslag. Förra gången branschen granskades var andelen ”noll-företag” lägre.

Tittar man på enskilda företag så har det på sina håll skett relativt stora förändringar.

Några är försämringar. Företagen Note, Partnertech, Aspiro och IFS hade tidigare 1 kvinna i ledningsgruppen, men det har de inte längre.

Glädjande är att andelen kvinnor med makt har ökat hos tre av de största företagen: Ericsson, Telia Sonera och Tele 2.

I Ericssons koncernledning fanns bara 1 kvinna 2005. Nu är de 4.

Exakt samma utveckling har skett hos Telia Sonera, och Tele2 har ökat från 1 till 3 kvinnor.

Men det är bara Telia Sonera av denna trio som har en kvinnlig civilingenjör i maktens centrum. Liknande mönster återkommer i andra it-företag. De få kvinnor som tar plats i ledningen är ofta ansvariga för personal, information, juridiska spörsmål eller företagets finanser, vilket inte kräver en teknisk utbildning.

It-branschen uppfattas ofta som en ung och nytänkande bransch. Men den 16-procentiga andelen kvinnor i ledningsgruppen är något lägre än de 19 procent som är snittet hos alla börsbolag, enligt en färsk rapport från stiftelsen Allbright.

Branschföreningen It- & Telekomföretagen har aktivt arbetat med jämställdhetsfrågorna i tio år. Bland annat via Womentor, där branschens medlemmar får stöd att arbeta systematiskt med att öka andelen kvinnliga ledare.

Det finns nedslående statistik som visar att kvinnor, trots passande examen, inte stannar inom it-branschen. Bara 20 procent av kvinnorna som är utbildade inom it och telekom är kvar inom sitt område när de fyllt 30 år. Och bara 9 procent är kvar när de fyllt 45 år. Uppgifterna kommer från EU-undersökningen Women Active in the ICT Sector.

– Förklaringen är nog att det är tufft. Jag har tvingats utstå en hel del politik, så i det avseendet tror jag att det krävs mer av oss kvinnor för att lyckas, säger Maria Hellström, som sedan i höstas sitter i ledningen för Net Insight.Följ Ny Teknik på Facebook!Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev – direkt till din mejl!

Granskningen i siffror 2005 och 2015

2015-års granskning:

  • I de 43 börsbolagen inom it- och telekombranschen finns 307 personer i företagsledningarna. Av dessa är 49 kvinnor, alltså 16 procent.
  • Av de 307 personerna i ledningen är 119 civilingenjörer, alltså 39 procent. 7 av de 307 är kvinnliga civilingenjörer i ledningen, alltså 2,3 procent.
  • 7 av de 119 civilingenjörerna är kvinnor, alltså 5,9 procent.
  • 21 av de 43 it- och telekomföretagen har inga kvinnor i ledningen, alltså 49 procent.

2005 års granskning:

  • I de 54 börsbolagen inom it- och telekombranschen fanns 357 personer i företagsledningarna. Av dessa var 38 kvinnor, alltså 11 procent.
  • Av de 357 personerna var 3 kvinnliga civilingenjörer, alltså 0,8 procent.
  • 23 av de 54 it- och telekomföretagen hade inga kvinnor i ledningen, alltså 43 procent.

Är det samma företag som granskats?

  • 2005 hade Ny Teknik uppgifter från 54 börsbolag. 2015 är antalet nere i 43 företag. Flera företag som var med förra gången har gått i konkurs (som Powerwave och Teligent), köpts upp (exempelvis Telelogic som köpts av IBM), gått samman (Connecta som gick upp i Acando) eller avnoterats (Sigma).
  • Nya bolag har också tillkommit. Bland annat Transmode, Formpipe och G5 Entertainment.

 

Så här gjorde vi

Vi har tittat på it- och telekomföretag som är börsnoterade på Stockholmsbörsens tre listor för stora, medelstora och mindre bolag. Vi har valt ut den grupp som företaget själv karakteriserar som den högsta ledningen.

Mer om: Jämställdhet

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer