Miljö

Forskarna: Koldioxidnivån kommer öka 2019

2016 var rejält mycket varmare än året innan, meddelar Nasa och NOAA. Bilden är från ett hett dygn i Kansas juli 2016. Foto: TT / AP Photo / Charlie Riedel
2016 var rejält mycket varmare än året innan, meddelar Nasa och NOAA. Bilden är från ett hett dygn i Kansas juli 2016. Foto: TT / AP Photo / Charlie Riedel
Foto: NOAA
Foto: NOAA

När varmt ytvatten i Stilla havet skapar torka så absorberar skogarna mindre av våra koldioxidutsläpp. Nu tror forskare att fenomenet kommer ge en av de kraftigaste ökningarna av koldioxid hittills under 2019.

Publicerad

Sedan 1958 har observatoriet i Mauna Loa på Hawaii övervakat atmosfärens kemiska sammansättning. Under åren har de set att den andel koldioxid som genereras av fossila bränslen – och som ett resultat av skogsskövling har ökat med 30 procent.

Naturen har dock kapacitet att svälja omkring hälften av den koldioxid som frigörs på grund av mänskliga aktiviteter – men förmågan varierar med säsongerna. Under sommaren då trädens tillväxt konsumerar koldioxid sjunker nivåerna, för att sedan stiga vintertid.

Problemet är att en växling till ett torrt och varmt klimat hämmar tillväxten, och då förbrukar träd och växter inte alls lika mycket koldioxid. Det kan exempelvis vara fallet när varma temperaturer i Stilla havet skapar torka – och just nu pågår en sådan uppvärmning.

– De varma ytvattenförhållanden som råder just nu kommer fortsätta över de närmaste månaderna, och det kommer leda till ett gensvar. Den här värmen ger olika effekter runt om i världen. På vissa platser blir det varmare och torrare, med fler skogsbränder. Och i en tropisk regnskog hämmas den naturliga tillväxten, säger dr. Chris Jones vid the Met Office till BBC.

Ovanligt stor ökning 2019

Institutet är Storbritanniens svar på SMHI, och enligt the Met Office analyser kommer den begränsade tillväxten minska naturens förmåga att ta upp koldioxid, och under 2019 beräknas koncentrationen av koldioxid landa på 411 ppm. Det är första gången den går över 400 sedan 2013. En så stor ökning har bara inträffat om sex gånger sedan mätningarna inleddes. Den kommer förvisso inte vara lika stor som under El Niño-åren 2015-16, eller 1997-98. Men enligt Met Office pekar trenden åt ett tydligt håll.

– Den årliga ökningen av koldioxid blir stadigt större, så som har varit fallet under hela 1900-talet. Det vi ser för nästa år är att ökningen kommer vara en av de största som har registrerats, säger Chris Jones.

De senaste fyra åren har visat att the Met Office har en fungerande modell. Forskarna poängterar dock att ökningen av koldioxid under 2019 inte nödvändigtvis behöver avspeglas i en lika stor höjning av den globala medeltemperaturen.