Förnybart växer snabbt i Japan

2015-02-18 05:30  
Tomas Kåberger. Foto: Ola Jacobsen

55 stängda kärnreaktorer. Kraftbolag i monopolställning som vägrar att ansluta förnybar kraft till sina elnät. Ändå minskar fossilelen till fördel för förnybar energi.

Sedan katastrofen i Fukushima 2011 och stängningen av landets kärnreaktorer har energikrisen lösts tillfälligt genom att starta nedlagda gaskraftverk och kraftigt öka importen av olja, gas och kol. Japan har alltjämt Asiens högsta energipriser.

– En kraftigt bidragande orsak till det är att elsystemet kontrolleras av tio regionala privata monopol som äger både elproduktionsanläggningarna och elnätet. I Japan har de fortfarande makt att stoppa utveckling genom att vägra tillåta att nya kraftverk ansluts till elnätet, säger Tomas Kåberger, ordförande för stiftelsen Japan Renewable Energy Foundation, vars mål är att få fram förnybara energikällor i Japan.

Men 2014 vände trenden. Under året ökade produktionen av förnybar energi i storleksordningen 10 TWh i Japan. Samtidigt minskade den fossilbaserade produktionen, trots att inte en enda kärnreaktor var i drift.

– Det som har satt fart är solceller, eftersom enskilda hushåll kan fatta beslut och kraftbolagen inte kan stoppa det. Det läggs ungefär ett solcellstak varannan minut i Japan och det kan hända att Japan är det land i världen som installerade mest solkraft i världen under 2014, säger Tomas Kåberger.

Tror du att Japan kommer att återstarta kärnreaktorer?

– Jag har många gånger sagt att det är oundvikligt att de gör det. Men nu har det gått lång tid och man har visat att elsystemet klarar sig utan kärnkraft. Oljepriset har sjunkit, man har minskat beroendet av importerad fossil energi och visat att det går att bygga ut förnybart.

Hur ska Japan kunna ta sig ur energikrisen?

– Det viktigaste är att reformera elsystemet, oavsett om man ska återstarta kärnkraftverk. Nu har elnäten byggts ut för att maximera lönsamheten för de enskilda kraftbolagen och det är inte bra för Japan som land.

 

Ola Jacobsen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer