Innovation

Företagens kravlista till politikerna

Kenneth Jonsson, FoU-chef på Axis, lyckas inte rekrytera tillräckligt många nya medarbetare till företaget. Huvudorsaken är att kompetensen saknas. Foto: Åsa Sjöström
Kenneth Jonsson, FoU-chef på Axis, lyckas inte rekrytera tillräckligt många nya medarbetare till företaget. Huvudorsaken är att kompetensen saknas. Foto: Åsa Sjöström
Mikael Dahlgren.
Mikael Dahlgren.
Annie Lööf.
Annie Lööf.

Rätt utbildning på högskolorna och bättre FoU-avdrag. Då ökar företagen sin forskning och utbildning i Sverige och inte bara utomlands. Det visar Ny Tekniks unika undersökning.

Publicerad

Almedalsveckan kommer att slå alla tidigare besöksrekord. Region Gotland räknar med över 25 000 besökare under veckan. Över 200 av evenemangen tar upp betydelsen av innovation.

– Att företagen har sin forskning och utveckling i Sverige betyder att jobben stannar här. Det är också viktigt för att Sverige ska vara en stark forskarnation, säger näringsminister Annie Lööf.

Hon vill ha fler FoU-jobb i landet, liksom alla andra regeringschefer och näringsministrar världen över.

Så det gäller att ha något extra att erbjuda. Globala företag som Ericsson, Volvo, Scania och Astra Zeneca har många länder att välja mellan för sina utvecklingslabb.

Vad skulle få företag med många FoU-jobb i Sverige att anställa ännu fler?

Ny Teknik har fått svar från landets 42 mest utvecklingstunga företag. Tillsammans har de över 44 400 FoU-anställda i Sverige.

Viktigast för att företagen ska fylla på sina utvecklingsavdelningar med fler ingenjörer i Sverige är ”fler personer med rätt kompetens”.

Kenneth Jonsson, FoU-chef på it-företaget Axis, ökade antalet FoU-anställda med 90 personer förra året. Det är den största relativa ökningen på listan. Han hade velat anställa 15–20 till. Men kompetensen och erfarenheten fanns inte.

– Min känsla är att antalet bra kandidater har minskat. Vi söker ingenjörer med bred teknisk kompetens, som läst elektronik, data, fysik och mekanik.

Han är kritisk till att antalet specialiserade civilingenjörslinjer har ökat. Det gör det svårt för både ungdomarna och företagen att välja rätt, menar han.

Axis skulle vilja anställa ytterligare 120 personer under kommande tolv månader.

– Det blir en utmaning att rekrytera så många och vi vill ha all FoU-verksamhet samlad här i Lund, säger Kenneth Jonsson.

Från och med årsskiftet kan företag dra av 10 procent av lönen för sina FoU-anställda. Många av de tillfrågade företagen anser också att ett bättre FoU-avdrag skulle få dem att anställa fler. Men maxbeloppet på 230 000 kronor per månad och företag gör det inte tillräckligt attraktivt, anser flera företag.

– I praktiken är avdraget obefintligt. I till exempel Österrike finns större möjligheter, säger Folke Brundin, marknadschef på rymdbolaget Ruag Space.

Reglerna är också luddiga. Enligt Skatteverket går det bara att göra avdrag för utveckling som bygger på forskningsresultat. I beskrivningen står det att vanlig produktutveckling inte omfattas.

– Det gör att stora delar av vår utveckling troligtvis inte kan använda detta avdrag, men det är något som vi håller på att undersöka, säger Thomas Säld, utvecklings­chef på programvaruföretaget IFS.

Flera av de tillfrågade valde också att ge egna förslag på vad som skulle få dem att anställa fler innovatörer. Några argumenterade att närheten till en växande marknad är avgörande.

Exempelvis Mikael Dahlgren, FoU-chef på ABB i Sverige, där ABB har 1 200 av sina 8 700 FoU-anställda.

– ABB prioriterar ökad FoU i regioner med högre tillväxt, som Asien och USA. I Sverige räknar vi inte med att öka antalet forskare och utvecklare de närmaste åren.

Det som de svenska politikerna skulle kunna göra för att öka chansen för fler FoU-jobb är att underlätta företagens investeringar i laboratorier, menar Mikael Dahlgren.

– För med fler laboratorier på plats, har landet en liten fördel när företagets FoU-resurser fördelas.

Annie Lööf har tagit del av företagens viktigaste önskemål i Ny Tekniks enkät.

– Det som företagen lyfter fram är jag den första att skriva under på, säger hon.

Men ett höjt FoU-avdrag vill hon inte lova.

– Det har bara varit i kraft ett halvår och därför är det för tidigt att säga om några förändringar ska ske.

Hon tar själv upp betydelsen av att regeringen har sänkt skatten för att fler utländska företag ska etablera sig i Sverige och svenska företag ska kunna fortsätta utvecklas.

Det får dock inget stöd i Ny Tekniks undersökning. Bara två av de 42 bolagen har angett ”lägre kostnader” som högsta prioritet för att anställa fler.

Så gjorde vi sammanställningen

  • Det saknas en officiell sammanställning av antalet anställda inom forskning och utveckling, FoU, i olika bolag i Sverige, och uppgiften finns sällan i bolagens årsredovisningar.
  • Ny Teknik har därför kontaktat varje bolag i kartläggningen. Vi har även gjort en efterlysning av bolag med fler än 100 FoU-anställda i Sverige på nyteknik.se och i papperstidningen.
  • SCB sammanställer vartannat år antalet FoU-årsverken i ­Sverige. Senaste siffran från 2011 var 54 292.

Research: Helen Ahlbom, Marie Alpman, Charlotta von Schultz