Företagens flytt ökar utsläpp av koldioxid

2015-04-03 06:00  

Ekonomin styr när svenska storföretag flyttar produktion från Sverige. Samtidigt ökar koldioxidutsläppen när fossila energislag försörjer fabrikerna. Trots det hävdar företagen att utflyttningarna är klimatneutrala.

Ericsson flyttar tillverkning från Katrineholm till Polen. Element Six flyttar tillverkningen av industridiamanter från Robertsfors till Irland och Sydafrika. Volvo flyttar busstillverkning från Säffle, också till Polen.

Exemplen på företag som flyttar produktion från Sverige är ännu fler: ABB flyttar produktion från Västerås och Öjebyn till Polen och Finland medan SKF meddelar att de behöver flytta tillverkning till Asien.

Varje år flyttar näringslivet ut tusentals jobb från Sverige. I SCB:s senaste undersökning från juni 2013, ”Globala värdekedjor och flytt av verksamhet”, framgår att det övervägande skälet är lägre lönekostnader. Det bekräftas av en studie som Chalmers gjorde tillsammans med konsultbolaget Montell & Partners i november 2013.

Miljöpåverkan nämns över huvudtaget inte i sammanhanget – vare sig som skäl för utflyttning eller som ett skäl för att inte flytta.

Men varje utflyttning ökar företagens koldioxidutsläpp. Det beror på att elenergi i Sverige till 98 procent är baserad på fossilfria energislag och i stort sett koldioxidfri.

Enligt den senaste statistiken från Eurostat innehåller el producerad på Irland mer än 40 gånger så stor andel fossila bränslen (olja, kol, fossilgas) som el producerad i Sverige. El producerad i Polen har mer än 50 gånger så stor halt av fossila bränslen som el producerad i Sverige.

Ny Teknik har frågat företagen hur de resonerade kring miljöpåverkan i samband med utflyttningen.

Volvo Bussar svarar att flytten visserligen ökar växthuseffekten, men ändå totalt sett minskar energianvändning och utsläpp. Det sker genom att man minskar andelen ”tomgång” i fabriken.

– Flytten gjordes eftersom vi hade överkapacitet i Europa. Vi har ett program för att göra all vår produktion koldioxidfri. Detta gäller även Wroclaw, skriver presschefen Helena Berg.

ABB har inte gjort någon speciell miljöanalys kring flytten till Polen.

– Vi ställer samma miljökrav där som på alla våra verksamheter, skriver presschefen Christine Gunnarsson.

Enligt koncernens miljöchef Anders Nordström handlar kraven om energibesparing i första hand, inte om att minska koldioxidutsläpp.

– Energi och miljö är en viktig del i ABB:s affär, så energieffektivisering är en stor grej för oss. I vår nya hållbarhetsrapport har vi 400 förbättringsprojekt i företaget, 200 är energieffektiviseringar. 100 av dem handlar om våra anläggningar i centrala och östra Europa. Energieffektiviseringsprojekt i Polen pågår på samma sätt som i Sverige. ABB är i huvudsak en lätt tillverkningsindustri, vi gör inte av med mer än 1,5 TWh/år i hela koncernen, säger Anders Nordström.

Även SKF har energiledningssystem och program för att minska energianvändningen.

– Andra faktorer än klimatpåverkan spelar större roll när man flyttar produktionen, men vi har ett systematiskt arbete med att göra alla våra fabriker så energisnåla som möjligt, och därmed minska vårt koldioxidavtryck. Att energimixen ser olika ut i olika länder påverkar naturligtvis koldioxidavtrycket, säger Gösta Andersson, presschef på SKF i Sverige.

Ericsson konstaterar i ett skriftligt meddelande att flytten kommer att ha en neutral effekt vad gäller koldioxidutsläpp.

Element Six vd Karsten Sill säger att man självklart gjort en analys av miljöpåverkan i samband med flytten. Tillverkningen av industridiamanter är extremt energikrävande. Den årliga förbrukningen i Robertsfors ligger på tiotals GWh.

– Vi räknar med att hålla oss på oförändrade koldioxidutsläpp i förhållande till den energi vi förbrukar. Energi på Irland är i stort sett koldioxidneutral, enligt vad vi fått veta. I Sydafrika är vi med i ett projekt för hållbar energi från avfall, som vi hoppas ska minska koldioxidpåverkan.

Trots en större andel fossila bränslen i andra länder hävdar alltså flera av företagen att flytten är koldioxidneutral.

– Teoretiskt kan man resonera så. Förklaringen ligger i den europeiska överenskommelsen om utsläppsrätter och gemensamt utsläppstak. Utsläppen ska minska varje år, och så länge de gör det spelar det ingen roll var i systemet man befinner sig. Ökar utsläppen i Polen måste de minska någon annanstans, säger Erik Eriksson, enhetschef på Energimyndigheten.

Man kan också köpa utsläppsrätter i systemet. Priset är i dag lågt: 7 euro per ton koldioxid.

Samtidigt är det så att en kWh i Sverige ger ytterst lite koldioxidpåverkan, medan samma energimängd i Polen laddar produkterna med koldioxidutsläpp.

– Energimixen i Sverige är väldigt bra, och det borde få företag att lägga mer av sin produktion här. Det skulle ge större klimatnytta. Men företagen måste uppleva att de får betalt för det, säger Maria Sunér Fleming, expert på energi och klimat på Svenskt Näringsliv.

Eddie Pröckl

Mer om: Koldioxid

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer