Förbud mot reliningmaterial föreslås

2013-12-19 11:40  

Ett av materialen som kan användas för att relina dricksvattenrör bör förbjudas för att minska människors exponering för det hormonstörande ämnet bisfenol A. Det föreslår tre myndigheter.

Ny Teknik har tidigare rapporterat om den utredning som de tre myndigheterna Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket gemensamt har gjort för att ta reda på om bisfenol A kan läcka ut från dricksvattenrör som har relinats, det vill säga renoverats genom att förses med en invändig beläggning av epoxiplast.

I undersökningen har bisfenol A hittats i tappvattnet i flera hus som har relinade dricksvattenrör. Men eftersom halterna är låga bedömer myndigheterna att det inte är farligt att använda dricksvattnet.

Trots detta föreslår myndigheterna att ett av epoximaterialen som kan användas för relining ska förbjudas vid relining av tappvattenrör. Det handlar om tvåkomponentsepoxi, som blandas på byggarbetsplatsen till skillnad från enkomponentsepoxi som blandas i fabrik och levereras färdig till bygget. Om tvåkomponentsepoxin inte hanteras korrekt, till exempel om den inte blandas ordentligt eller om den blandas vid fel temperatur, härdar inte plasten tillräckligt och bisfenol A kan läcka ut i vattnet.

Myndigheterna har i sin undersökning sett att det framför allt är tvåkomponentsepoxi som har lett till att bisfenol A har läckt ut till tappvattnet.

De tre myndigheterna som står bakom utredningen är dock inte eniga i sin syn på hur farliga bisfenolhalterna i vattnet är. De högsta halterna av bisfenol A uppmättes i varmvattnet och därmed tycker Kemikalieinspektionen att säkerhetsmarginalen är för liten om till exempel spädbarn varje dag får mjölkersättning blandad med ljummet vatten. Livsmedelsverket, å andra sidan, vill inte ta ställning i frågan innan EU:s livsmedelsmyndighet Efsa kommer med sin nya bedömning av hur farligt det är att få i sig bisfenol A (se faktaruta).

Ungefär 3 000 lägenheter i Sverige bedöms ha tappvattenrör som har relinats med epoxi. Men sedan 2011 använder inga företag i Sverige bisfenol A-baserade material vid relining av tappvattenledningar. I stället används material som är baserade på kisel och cement.

Det föreslagna förbudet mot tvåkomponentsepoxin syftar därför främst till att förhindra att materialet börjar användas på nytt vid relining i Sverige.

Tolerabelt dagligt intag

  • EU:s livsmedelsmyndighet Efsa har lagt fast ett tolerabelt dagligt intag, TDI, för bisfenol A till 50 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag. Den mängden ska vara säker att få i sig varje dag under hela livstiden utan att hälsorisker uppstår.
  • Nivån är dock omdiskuterad eftersom djurstudier har påvisat hälsoeffekter vid betydligt lägre doser. Nu arbetar Efsa med en ny riskbedömning av bisfenol A.
  • Hälsoriskerna som bisfenol A misstänks orsaka handlar om störd utveckling av hjärnan och reproduktionsorgan, samt ökad risk för fetma och cancer.

Linda Nohrstedt

Mer om: Bisfenol A

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer