Tekniknyheter

Flygförseningar ger ökade utsläpp

Foto: TT
Foto: TT

Över en fjärdedel av flygen i Europa var försenade under 2018. Nu har europeiska Miljöbyrån räknat ut hur stora koldioxidutsläpp det ger upphov till.

Publicerad

Flygtrafiken i Europa har ökat stadigt de senaste åren. I fjol befann sig dagligen fler än 30 000 flygplan över Europa i genomsnitt, vilket är en ökning med 3,8 procent mot året innan. Det ökande flygandet har lett till ett trängre luftrum över Centraleuropa vilket i sin tur resulterar i ökade förseningar.

Jan Ohlsson, flygexpert, beskriver att en stor del av förseningarna handlar om kapacitetsbrist och brister hos flygledningen.

– Europa skulle behöva fler flygplatser eller åtminstone fler banor för att driva trafiken. Sen har vi ett stort problem när det gäller flygledningen. Den europeiska flygkontrollmyndigheten Eurocontrol och EU vill gärna centralisera flygledningen men många länder sätter sig mot detta på grund av egna intressen. Men skulle det centraliseras så skulle det ge rätare flygvägar och mindre förseningar, säger han.

Fjärdedel försenade

1,3 miljoner av de flyg som försenades under 2018 berodde på orsaker som skedde under resans gång, där den enskilt största faktorn var ett fullt luftrum. Förseningar av den typen ledde under 2017 till en utsläppsökning på omkring sex procent, vilket framkommer i en rapport framställd av bland annat Europeiska Miljöbyrån.

Totalt släppte flyg från Europa ut cirka 170 miljoner ton koldioxid under 2017, vilket är mer än tre gånger Sveriges totala årliga utsläpp. De 10 miljoner ton utsläpp som förseningen orsakar motsvarar omkring en femtedel av Sveriges totala utsläpp, som 2017 låg på 52,7 miljoner ton.

– Ska man blanda in miljöaspekten är det ännu viktigare att man avancerar på den här punkten och använder all teknik och tar mindre hänsyn till nationell prestige. Räta flyglinjer och inget gasa och bromsa i onödan så spar vi väldigt mycket för miljön, säger Jan Ohlsson.

Han poängterar att en stor del av de onödiga utsläppen även kommer då flygplanen står och väntar på att få starta.

– Att stå i kö med påslagna motorer i 20 minuter utan att lyfta är ju vansinne. Man har diskuterat olika tekniska lösningar som exempelvis att dra ut flygplanet med en truck och starta planet först fem minuter innan start. Men än så länge tycker man det här är lite komplicerat, säger Jan Ohlsson.

Större flygplan

Att minska trafiken genom att använda större flygplan som transporterar fler passagerare är någonting man tidigare trodde var vägen att gå, men som i stället visat sig vara tvärtemot passagerarnas önskan.

– Större flygplan hade varit en underbar lösning och alla trodde på den. Men det blev totalt fiasko. Folk vill ha flygplan som går direkt och från en flygplats i närheten, säger Jan Ohlsson.

Stefan Nyström, chef på Naturvårdsverkets klimatavdelning, påtalar att siffran för utsläpp vid förseningar är tråkigt hög och att det är någonting man borde kunna förbättra med koordinering av luftrummen. Han poängterar att svenskarnas utsläpp från flyg är stora och resulterar i dubbelt så mycket koldioxidutsläpp som den svenska järn- och stålindustrin gör.

– För den enskilde som vill minska sitt klimatuttryck är en minskning av det internationella flygandet den bästa vägen att gå, säger Stefan Nyström.