Fjärrvärmen lämnar oljan

2014-10-01 05:00  

Från oljeslukare till spillvärmevurmare. Fjärrvärmebranschen satsar grönt, med spillvärmeprojekt och bättre rör.

För några decennier sedan var fjärrvärmesystemet hundraprocentigt beroende av fossila bränslen. I dag är andelen mindre än 15 procent. Det har i sin tur lett till att de svenska utsläppen av koldioxid från uppvärmning med fjärrvärme minskat med 14 miljoner ton per år.

– Vi kallar det för Sveriges största miljöprojekt, säger Ulrika Jardfelt, vd på branschföreningen Svensk Fjärrvärme.

Branschens framtida mål handlar bland annat om att öka andelen återvunnen energi. Det är energi som utvinns från restprodukter från skogsindustrin och utsorterat avfall. Men det är också spillvärme från industrin.

Förra året stod spillvärme för endast sju procent av all tillförd energi till fjärrvärmenätet.

Det finns redan samarbeten med stora industrier som har mycket överskottsvärme i sin produktion, men enligt Svensk Fjärrvärme ligger en av utmaningarna i att bättre kunna utnyttja även alla mindre mängder spillvärme som finns överallt, inte minst i städer.

Det handlar om spillvärme från bland annat datahallar, saluhallar och mataffärer. Pilotprojektet Öppen Fjärrvärme startades av Fortum förra året. Företaget erbjuder alla att sälja sin överskottsvärme och leverera in den i fjärrvärmenätet.

– Det nya är att det är en öppen affärsmodell där vem som helst kan leverera energi till oss enligt en prislista. Hittills har kunder skrivit separata, slutna kontrakt, säger Erik Rylander, chef på Öppen Fjärrvärme.

Vad är fördelarna?

– Fjärrvärmebolag har hittills varit väldigt restriktiva med att släppa in andra aktörer i sina nät. Nu låter vi den som kan producera billigare än oss leverera in energi i nätet. Fördelen för oss är att vi kan köpa energi billigare än vi kunnat producera själva.

Projektet har haft flera tekniska utmaningar. En handlar om att företaget lovar sina kunder minst 65 grader på fjärrvärmeleveransen, vid kalla dagar upp till 100 grader, medan leverantörernas värmepumpar är begränsade till leveranser strax under 70 grader.

– För att hantera detta används inblandningslösningar. Det innebär att det kallare vattnet blandas ut i vårt fjärrvärmeflöde. När det inte är möjligt att få rätt temperatur tar vi leveransen på våra returledningar. Då kan vi få till rätt temperatur i våra egna anläggningar, säger Erik Rylander och fortsätter:

– En annan utmaning är trycket i fjärrvärmesystemet som varierar och där flödet kan byta riktning beroende på vilka av våra anläggningar som är i drift. Det har hanterats med en shuntlösning, alltså en konstruktion med rör och ventiler, som säkerställer rätt tryck.

Till att börja med har tio aktörer anslutit sig till Öppen Fjärrvärme – bland annat Bahnhof, Ica och Coop – och den installerade värmeeffekten är cirka 16 megawatt. I oktober lanseras projektet dock i större skala.

– Möjligheten till värmeåtervinning i framtiden beror på hur attraktiv vi och politikerna lyckas göra marknaden. I dagsläget genererar datahallar i Stockholm cirka 500 gigawattimmar spillvärme per år. Denna energimängd motsvarar uppvärmning och varmvatten till cirka 57 000 lägenheter per år. n

Sveriges vanligaste uppvärmningsform

Fjärrvärme bygger på ett slutet kretslopp.

Värmen kommer till fastigheten i form av vatten som värmts upp i ett centralt värmeverk. Det heta vattnet transporteras i rör under högt tryck. Vattnet är mellan 70 och 120 grader varmt.

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler värms med fjärrvärme.

I dag är största delen av den energi som tillförs värmeproduktionen förnybar.

De största posterna tillförd energi till fjärrvärmeproduktionen var 2013:

Biobränslen: 44 procent.

Avfall: 19 procent.

Rökgaskondensering: 9 procent.

Spillvärme: 7 procent.

 

Källa: Svensk Fjärrvärme.

Världens största konferens

  • I början av september anordnades världens största, återkommande konferens om fjärrvärme, DHC14, i Stockholm. Över 200 deltagare från 24 länder deltog när konferensen anordnades för fjortonde gången.
  • Under konferensen redovisades bland annat planer på att bygga supernät för fjärrvärme i norra Kina, nya material för att minska värmeförluster och forskning kring den optimala temperaturen för upphettat vatten i fjärrvärmenät.

Stefan Nordberg

Mer om: Fjärrvärme Olja

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer