Designa nätverket för bättre produktion

2015-06-10 11:51  

AUTOMATIONSNÄSTET. Ett industriellt nätverk är idag mycket mer än fältbussar och PLC:er. Därför väljer många företag öppna standarder som ethernet. Experterna i automationsnästet ser ett integrerat produktionssystem som en självklarhet. Det gör att fel upptäcks tidigt och produktionen kan planeras optimalt när företagets† all information samlas.Men det är också komplext att samla all typ av information och att hantera detta på ett bra sätt.

Panelen ger råd om hur man kan gå till väga.

Panelen består denna gång av:

  • Håkan Kallenberg, nätverksarkitekt, Rockwell Automation
  • Farhad Shiralipour, Capex Project Manger, afärsutvecklare, Marabou/Mondelez Sverige
  • Mats Björkman, professor i datakommunikation, Mälardalens högskola

1. Vad menar man idag med ett industriellt nätverk – kan det kopplas till automation?

Håkan Kallenberg: Ett industriellt nätverk är idag mycket mer än bara en fältbuss för styrsystem. Vi kan göra all typ av styrning på ett enda nätverk. Det samsas även allt oftare med annan trafik som röst och video. Att allt mer ska vara uppkopplat på de industriella nätverken, som integreras med de överordnade it-nätverken har gjort att företagen går från leverantörsbundna nätverk mot öppna standarder som ethernet.

Farhad Shiralipour: Behovet av en aktiv länk mellan resursplanering, produktionsövervakning (monitoring) och rapportering har funnits sedan de första ERP-systemen introducerades i tillverkningsindustrin. Det finns stora fördelar med automationsnätverk integrerat med övriga nätverk i företaget. Ett integrerat produktionssystem är en självklarhet idag för att kunna garantera hög produktkvalitet och minskade förluster samt för att snabbt kunna se felkällor och planera förbättringar.

Mats Björkman: Med industriella nätverk idag menar man oftast nätverk där kontroll och övervakning av industriella tillämpningar samsas med icke-kritisk datakommunikation. Blandningen av tillämpningskritisk och icke-kritisk trafik i industriella nätverk gör dem komplexa att hantera på ett tillförlitligt sätt. Industriella nätverk är i högsta grad relevanta för automation; styr- och kontrolltillämpningar implementeras med fördel över ett industriellt nätverk.

 

2. Hur kan ett industriellt nätverk bidra till företagets produktion och konkurrenskraft?

Håkan Kallenberg: Med ett integrerat nätverk kan företagen samla in data och bygga bort informationsöar. Verksamheten kan styras effektivare med högre produktivitet.Öppna standarder med ethernet ger också en framtidssäkerhet. Framtida innovationer och tekniker kan enklare återanvändas i produktionen och med uppkopplade maskiner kan leverantörer erbjuda tjänster som tidigare inte var möjligt. Validerade arkitekturer hjälper även till att skapa säkra nätverk, så att rätt person har tillgång till rätt information.

Farhad Shiralipour: Ett integrerat produktionssystem som ger full insyn i viktig information som kvalitetssystem, recepthantering, processparametrar, alarmhantering, stopprapporter, produktionseffektivitet och summering av manuell och automatiserad feedback på en och samma plats ger stora driftsfördelar och en bättre helhetsbild av tillverkningskostnaderna. Ett väl fungerande sådant system är till stor hjälp för att uppnå kostnadseffektiv planering och hög kvalitet.

Mats Björkman: Genom ett industriellt nätverk kan man möjliggöra distribution av kontroll och övervakning. Det kan innebära bättre förmåga till styrning och kontroll samt möjlighet till fjärrövervakning och fjärrstyrning. Detta kan i sin tur ge både bättre kvalitet på produktionen och lägre omkostnader, exempelvis i form av minskade restider för personal.

 

3. Vilka råd kan du ge till företag som vill utveckla sitt industriella nätverk?

Håkan Kallenberg: Integrerade nätverk med fler användare och uppkopplade enheter kräver kunskap och ställer högre krav på nätverket. Avvänd den befintliga kompetensen inom företaget, både inom it och automation. Leverantörer med kunskap om både it och automation kan ge rekommendationer, designa och validera nätverket och säkerheten. Skapa också standarder som gör det enkelt att integrera maskiner i anläggningen, både beträffande säkerhet och för att få tillgång till information.

Farhad Shiralipour: Starta redan idag med standardisering av hårdvaru- och mjukvaruplattformar och förbered för framtiden. Med en mindre tilläggsinvestering kan man ofta skaffa utrustning som klarar av de framtida integrationskraven – och de kraven väger tungt i företag som siktar på en gemensam översiktsbild från olika enheter samlat på ett och samma ställe. Skrota inte dagens system för det går ofta hitta alternativa vägar för ett fullt integrerat system under en övergångsperiod.

Mats Björkman: För det första: Tänk på säkerheten! Att öppna nätverken för distribuerad kontroll och styrning innebär även en direkt risk för intrång via nätverken. Tillämpningskritiska eller säkerhetskritiska tillämpningar måste skyddas från intrång och sabotage. För det andra: Dimensionera nätverket med tanke på framtiden. Erfarenheten visar att när ett nätverk väl är på plats är det lätt att komma på nya användningar av det.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer