De renar bort medicinrester från avloppet

2015-10-20 15:00  

Knivsta kommun är först ut i Sverige med att rena allt avloppsvatten från läkemedelsrester. Hittills har 300 kilo läkemedel fångats upp.

Sverige har fått sin första fullskaleanläggning för att rena avloppsvatten. Platsen är Knivsta reningsverk utanför Uppsala. Hittills har 300 000 kubikmeter vatten renats från cirka 300 kilo läkemedel. De kommer från urin och fekalier och är rester av läkemedel vi äter. Problemet är att dagens reningsverk inte är byggda för att rena bort dem.

För Knivsta reningsverk har problemet varit extra tydligt. Vattnet från reningsverket rinner ut i Knivstaån och späds inte ut så mycket som det gör i en sjö eller vik. Här har vissa läkemedel, bland annat antidepressiva, förekommit i doser som visat sig kunna påverka beteendet hos abborrar.

Reningsverket är en uppskalad modell av den mobila pilotanläggning som tagits fram vid KTH som en del i miljöprojektet Mistrapharma. KTH har ansvarat för utformningen och bygget.

– Reningsgraden är 90 procent, men alla ämnen renas inte lika bra. Dit hör framför allt konazoler i svampbekämpningsmedel, säger Berndt Björlenius, vid industriell bioteknologi på KTH.

Det nu installerade reningssteget arbetar med ozonering. Det innebär att molekylerna i läkemedelsresterna bryts ner genom den kraftiga kemiska oxidation som sker när ozon tillförs avloppsvattnet. Ozonet framställs genom elektriska urladdningar i en ström av syrgas. Metoden är energikrävande, men trots det ett billigare alternativ än att fånga upp läkemedelsresterna med aktivt kol. Samtidigt finns en risk för att skadliga biprodukter bildas.

– Vi arbetar med en låg ozondos, runt 5g O3/m3. Den dosen ger inte upphov till skadliga biprodukter enligt de ekotoxikologiska tester som vi genomfört i samarbete med ITM, GU/Sahlgrenska akademin och SLU.

Ulla Karlsson-Ottosson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer