De överlever utan diktaturexporten

2011-03-29 23:00  
Jan Björklund, utbildningsminister, (FP)

Efter de senaste månadernas oroligheter i Nordafrika och Mellanöstern ställs krav på exportstopp till en rad länder. Konsekvenserna för de svenska exportörerna blir små, visar Ny Tekniks kartläggning.

<p>Folkpartiledaren Jan Björklund är en av dem som tagit upp frågan om en lagändring för att stoppa exporten av krigsmateriel till länder som berörts av de senaste oroligheterna.</p> <p>- Demokratier ska få köpa, och länder som vill vara demokratier. Men inte diktaturer, sade Jan Björklund i ett tal på Folkpartiets riksmöte.</p> <p>Han pekade ut Bahrain, Saudiarabien, Pakistan och Förenade Arabemiraten som länder Sverige inte bör sälja vapen till. </p> <p>Han får medhåll av socialdemokraten Urban Ahlin, som är vice ordförande i utrikesutskottet:</p> <p>- Ickedemokratier ska inte ha samma rätt som andra länder att köpa vapen. Vi har länge krävt en strängare lagstiftning.</p> <p>Urban Ahlin vill dock inte peka ut enskilda länder dit exporten borde stoppas:</p> <p>- Det är exportkontrollnämnden som ska avgöra det utifrån lagstiftningen, och det kommer ändå att bli från fall till fall.</p> <p>Folkpartiet har inte gjort några undersökningar om hur hårdare exportregler skulle påverka det 40-tal svenska företag som är aktiva exportörer av krigsmateriel. Via sin pressekreterare konstaterar Jan Björklund att "Ju fler länder som blir demokratier, desto större blir också marknaden för svensk krigsmateriel".</p> <p>De svenska vapentillverkarna har inte heller något problem med en strängare lagstiftning:</p> <p>- De länder som det här kan handla om svarar för en mindre del av vapenexporten, särskilt om man ser till det som är ren krigsmateriel. Mer än halva exporten går till länder i Europa, säger Marinette Radebo, informationsdirektör på Säkerhets- och försvarsföretagen. </p> <p>- Vilka länder som varit OK har ju ändrats genom åren och det ingår i spelreglerna för den här branschen. </p> <p>Under 2010 levererades enligt Inspektionen för Strategiska Produkter, ISP, krigsmateriel av olika slag till ett värde av 2,4 miljarder kronor till Bahrain, Saudiarabien, Pakistan och Förenade Arabemiraten. </p> <p>Det motsvarar 17,5 procent av Sveriges totala export av krigsmateriel som uppgick till 13,7 miljarder kronor under 2010. Förutom enstaka stora affärer med Pakistan och Förenade Arabemiraten var den svenska exporten av krigsmateriel till Mellanöstern och Nordafrika mycket liten under 2010. </p> <p>Här i listan ovanför kan du se vilka affärer som gjorts med länderna i regionen.</p> <p>Under 2010, före de senaste oroligheterna, drogs tre kontrakt till två länder i Mellanöstern in. ISP vill inte avslöja vilka dessa är med hänvisning till kommersiell sekretess.</p> <p>147 svenska företag tillverkar eller säljer krigsmateriel. Omkring 40 är aktiva exportörer. Det största företaget är Saab Group, som står för omkring 50 procent av omsättningen. Bertil Hellström, chef för marknadsföringsstrategi och government affairs på bolaget, ser Mellanöstern som en liten del av deras marknad.</p> <p>- De senaste fem åren har gulfstaterna haft medelstor betydelse.</p> <p>Det är framför allt länderna kring Persiska viken som rustar upp.</p> <p>- Vi faller inte med den här marknaden, men vi ska inte sticka under stol med att mellanöstern har behov av att modernisera sina försvarsmakter och därför är intressant för oss.</p>

Svenska vapen såldes för 2,4 miljarder i fjol till regionen

  • Algeriet: Bland annat elektronisk utrustning. Under 2009 köpte landet kamouflageutrustning och kommunikationsradio. 16 miljoner kronor.
  • Egypten: Bland annat ammunition för tävlingsbruk och kamouflagenät.
  • 200 000 kronor.
  • Jordanien: Bland annat sikten och system för övervakning eller eldledning. 200 000 kronor.
  • Tunisien: Bland annat reservdelar till luftvärns-system. 800 000 kronor
  • Saudiarabien: Bland annat Saabs pansarvärnssystem BILL enligt ett kontrakt som skrevs 2005. 246 miljoner kronor.
  • Förenade Arab-emiraten: Luftburet övervakningssystem.
  • 804 miljoner kronor.
  • Bahrain: Bland annat pansarvärnssystem. 31 miljoner kronor
  • Pakistan: Luftburen spaningsradar. 1,3 miljarder kronor.

Så regleras svensk vapenexport:

Exporten av försvarsmateriel regleras bland annat av Exportkontrollrådet, Inspektionen för strategiska produkter och internationella överenskommelser. De tillstånd som godkänns handlar ofta inte om vapen, utan om så kallade "produkter med dubbla användningsområden". Det kan röra sig om civila produkter som kan modifieras eller användas för militära ändamål.

Niklas Dahlin

Mer om: Vapen Export

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer