Innovation

De har lyckats skapa flygbränsle av plastskräp

Foto: Muntaka Chasant/ HuffTheWeevil (Wikipedia)
Foto: Muntaka Chasant/ HuffTheWeevil (Wikipedia)
Foto: Muntaka Chasant/ HuffTheWeevil (Wikipedia)
Foto: Muntaka Chasant/ HuffTheWeevil (Wikipedia)

Forskare vid Washington State University har utvecklat en ny process där gamla plastflaskor och påsar omvandlas till flygbränsle. De hävdar att bränslet håller en mycket hög kvalitet.

Publicerad

Enligt återhållsamma beräkningar hamnar minst 4,8 miljoner ton plast i världshaven varje år, och när allt fler länder sätter stopp för import av sopor växer avfallsbergen på land. Bara USA lade 26 miljoner ton plast på deponi 2015. Världen försöker hitta nya användningsområden för materialet – och i framtiden kan plasten kanske användas för att tanka våra flygplan.

Ett forskarteam under ledning av Washington State University använde katalytisk pyrolys, där plastavfall smältes vid höga temperaturer i en syrefri miljö tillsammans med aktivt kol. Efter att flyktiga ämnen hade avgått i gasform så bestod upp till 100 procent av den återstående vätskan av kolväten som kan agera flygbränsle.

I experimentet blandade forskarna polyeten med låg densitet tillsammans med en rad olika typer av plastprodukter, som flaskor för vatten, och mjölk – samt påsar. De maldes till ett granulat där kornen var ungefär lika stora som ris. Materialet placerade sedan ovanpå aktivt kol i en reaktor vid temperaturer mellan 430–571 grader Celsius. Kolet agerade katalysator utan att förstöras, och efter processen kunde det separeras ut och återanvändas för nästa plastsats.

– Plast är svårt att bryta ned. Du måste ha en katalysator som hjälper till med att bryta de kemiska bindningarna. Det finns mycket väte i plaster, som ju är en väsentlig beståndsdel i bränsle, säger forskaren Hanwu Lei på universitetets hemsida

Efter att ha testat en rad katalysatorer vid olika temperaturer nåddes det bästa resultatet vid en blandning bestående av 85 procent flygbränsle och 15 procent diesel.

– Vi kan återvinna nära 100 procent av energin i de plaster som vi testade. Bränslet är av en mycket hög kvalitet, och även de biprodukter som produceras i form av gaser håller en hög kvalitet och kan vara användbara, säger Hanwu Lei.  

Forskarnas avhandling har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Applied Energy.