Boverket får svidande kritik

2015-11-24 15:00  

Det är inte lönsamt att installera energimätare som mäter värme och varmvattenåtgång i varje lägenhet. Det konstaterade Boverket. Nu kommer energimätarbranschens motdrag.

EU vill att Europa ska minska sin energianvändning. I energieffektiviseringsdirektivet bestäms att individuella mätare ska installeras för el, fjärrvärme och varmvatten i byggnader. Tanken är att de boende ska debiteras för den energi de använder och på så sätt minska sin förbrukning.

När Sveriges riksdag klubbade lagen om energimätning förra året var det dock med tillägget att energimätare ska installeras om det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart.

Boverket fick i uppdrag att utreda när så kan vara fallet. Svaret kom i slutet av september: Det inte är lönsamt med individuella mätare, vare sig för nya eller befintliga bostäder.

Nu kommer energimätarnas motdrag. Flera stora energimätningsföretag har gett konsultbolaget WSP i uppdrag att granska Boverkets arbete. Resultatet är en rapport med svidande kritik.

WSP:s rapport är beställd av energimätningsbranschen. Varför ska vi lita på era resultat?

– Vi har bara bedömt fakta. Branschen känner till exempel inte igen kostnaden per lägenhet för att installera mätare i Boverkets rapport, säger Saga Ekelin, på WSP Environmental, som står bakom granskningen.

WSP menar att Boverket har gjort en felaktig tolkning av EU-direktivet, satt för snäva avgränsningar i analysen och överskattat kostnader för individuell mätning samtidigt som möjliga energibesparingar har underskattats.

Boverkets rapport omfattar en analys av 80 000 byggnader. För 44 000 av byggnaderna kommer myndigheten fram till att individuella mätare faktiskt kan vara lönsamma att installera, om temperaturen på grund av mätningen sänks med en grad ner till 21 grader.

Eftersom energimätare är lönsamma i fler än hälften av byggnaderna i analysen tycker WSP att Boverket har dragit fel slutsats när man säger att energimätare inte är lönsamma.

Men Boverkets energiexpert Anders Carlsson, en av författarna till myndighetens rapport, håller inte med om WSP:s kritik:

– Då har WSP inte läst vår rapport, eller kanske inte förstått den, säger han.

Han betonar att slutsatsen att individuella energimätare kan vara lönsamt i 44 000 byggnader endast är första steget i analysen och bygger på antagandet att installationen leder till en temperatursänkning med en grad till 21 grader.

– Sedan i andra steget konstaterar vi att ingen kan garantera en temperatursänkning med en grad. Alltså utökar vi analysen med att också inkludera osäkerhet kring temperatursänkningen och då landar vi i att det inte är lönsamt, säger Anders Carlsson.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer