Miljö

Beslutet från sminkjättarna: Vi slutar med giftämnen

Flera stora kosmetikaproducenter har lovat att sluta med högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, i sina produkter. Detta efter påtryckningar från Naturskyddsföreningen.

Publicerad

– Vi vill ha ett förbud i EU, säger generalsekreterare Karin Lexén.

Naturskyddsföreningen (SNF) har tillsammans med drygt 1.500 privatpersoner mejlat åtta kosmetikaföretag och uppmanat dem att sluta använda de miljöfarliga ämnena.

L'Oréal beslutade nyligen att fasa ut användandet av PFAS i sin globala produktion. Sminkjätten är ett av sex företag som lyssnat på SNF:s kritik. Övriga är H&M, Lumene, Body Shop, Isadora och Kicks. Samtliga har sagt att de ska ändra i sin produktion och försäljning.

PFAS är en grupp bestående av tusentals kemikalier, som är svåra att bryta ned.

– Vi vet väldigt lite om den här gruppen ämnen. De ämnen som har undersökts har visat sig ha negativa effekter på reproduktion, immunsystem, lever och misstänks vara cancerframkallande. Det finns en stor osäkerhetsfaktor kring effekterna, säger SNF:s generalsekreterare Karin Lexén.

– Det här har inte varit tillräckligt uppmärksammat tidigare, så vi är jätteglada att företagen tagit de här besluten.

Påtryckningarna mot företagen började som ungdomsprojektet Surfejs och med en kampanj på Instagram. H&M och Lumene meddelade redan i december förra året att de kommer att förbjuda PFAS i nya produkter. Body Shop, Isadora och Kicks hakade på under våren.

– Det är alltid svårt att veta hur mycket vi har bidragit. Men via vårt Surfejs-projekt är det många ungdomar som har mejlat och tryckt på, det tror jag har bidragit mycket, säger Karin Lexén.

Nu vill hon och Naturskyddsföreningen att EU förbjuder användandet av PFAS i konsumentprodukter.

– Dels vill vi försöka påverka fler företag att sluta använda det, dels vill vi arbeta för ett beslut om förbud i EU.

Stora kunskapsluckor

Högfluorerade ämnen, PFAS, är extremt svårnedbrytbara. Många av ämnena är också vattenlösliga och rörliga i marken.

Det finns i dag stora kunskapsluckor om hälsoeffekter på människor av högfluorerade ämnen, framför allt på lång sikt. Den information som finns baseras på ett fåtal PFAS-ämnen och kommer främst från studier på försöksdjur.

De hälsoeffekter som har upptäckts i sådana studier handlar bland annat om påverkan på levern, blodfetter, sköldkörtelhormon, immunförsvar och effekter på avkomman.

Det är inte säkert att samma effekter uppstår hos människor. Men misstänkta samband har hittats mellan förhöjda halter i blodet av högfluorerade ämnen hos människa och påverkan på blodfetter och sköldkörteln