Digitalisering

Berners-Lee uppfann internet – nu oroas han av utvecklingen

30 år efter att Tim Berners-Lee lade nätets första byggstenar är han missnöjd över innehållet. Nu lanserar ingenjören ett webbkontrakt där regeringar, företag och medborgare ska ta kontroll över internet.

Publicerad

Många anser att nätet föddes 1990 när mjukvaruingenjören Tim Berners-Lee släppte den första webbläsaren. Men redan året innan uppfann britten det kommunikationsprotokoll som används för att överföra webbsidor till World Wide Web. Du ser hans hypertext-transfer protocol i form av det http som inleder varje webbadress.

Det har gått 30 år sedan han publicerade den avhandling som beskrev ramverket för vad som skulle bli internet. Tanken var att det skulle bli en plats för ett fritt tankeutbyte – men i dag är Berners-Lee kluven till vad nätet har blivit. Under jubileet vid Cern sa han, ”vi firar, men vi är också väldigt bekymrade”.

Bland orosmolnen finns allt från statssponsrade dataintrång till trakasserier, näthat och vilseledande information. Nu har hälften av jordens innevånare tillgång till internet. Tröskeln passerades i slutet på förra året, och i dag är antalet hemsidor uppe i två miljarder. Britten är uppenbarligen inte nöjd med alla former av opinionsbildning som sker på internet. 

– Se på de 50 procent som nu är ute på nätet, det är inte så roligt för dem. De tar nu plötsligt ett kliv tillbaka – skräckslagna över Trump- och Brexit-valen inser de att den här nätgrejen som de trodde var så cool faktiskt inte nödvändigtvis tjänar mänskligheten särskilt väl, säger Tim Berners-Lee till Time.com

Grundade World Wide Web Foundation

2009 grundade han World Wide Web Foundation och nu är stiftelsens förhoppning att man ska kunna engagera regeringar, företag och medborgare i arbetet för att få ett större inflytande över nätet. Det ska ske under de principer och riktlinjer som dras upp i stiftelsens “Contract for the Web”.

Kontraktets breda ambition är att regeringar ska säkerställa att alla har en uppkoppling och att användarnas integritet respekteras. Företagens roll är att erbjuda överkomliga surfkostnader – och respektera gränserna för det privata, samt att utveckla teknik som sätter folket och allmännyttan i det främsta rummet.

Medborgarnas roll är bland annat att skapa, samarbeta och samtidigt respektera ett civiliserat beteende. Enligt Berners-Lee utgör nätet en spegel av samhället där man både ser det goda och det onda.

– Webbkontraktet tar fasta på att sättet du skriver koden för det sociala nätverket avgör om mänskligheten faktiskt är konstruktiv eller inte, säger Tim Berners-Lee.