Populärteknik

Asteroid fick vänta sex år på namnbyte

Hedrande, tycker astronomen Patrick Wiggins om namnet på den snälla asteroid han har upptäckt.

Publicerad

Det var den 8 september 2008 som Patrick Wiggins vid universitetet i Utah upptäckte en 2 km stor asteroid i sitt observatorium hemma i Tooele. Han använde sig av ett 35-centimeters optiskt teleskop.

Asteroiden befann sig då på ett avstånd motsvarande 1,5 gånger avståndet mellan jorden och solen.

Nyupptäckten fick namnet 391795 (2008 RV77), inte så poetiskt kanske, men så mycket mer deskriptivt.

Första delen i detta namn beskriver vilken asteroid i ordningen som upptäckts. Antalet uppgår idag till 655500. Andra delen av namnet anger upptäcktsår och tidpunkt, där R betyder första halvan av september och V betyder att den var den 21a steroiden som upptäcktes den halva månad.

Först nu har asteroiden kvalificerat sig för att få ett formellt namn. Internationella Astronomiska unionen centrum för små planeter i Cambridge, Massachusetts, anser att asteroiden bevisat sin existens och att den inte redan tidigare upptäckts.

Asteroiden förärades ett namn efter universitetet där upptäckaren är verksam: University of Utah - i kortform Univofutah.

Omloppsbanan ligger mellan planeterna Mars och Jupiter, alltså på behörigt avstånd från jorden. Univofutah väntas aldrig utgöra ett hot mot vår planet.