Populärteknik

"Asteriodjakten ett fiasko"

Om meteoriten som exploderade över Ryssland 2013 slagit ner i marken hade det kunnat döda flera hundra tusen människor. Foto: TT Bild och Nasa
Om meteoriten som exploderade över Ryssland 2013 slagit ner i marken hade det kunnat döda flera hundra tusen människor. Foto: TT Bild och Nasa

Nasas projekt för att hitta asteroider som kan skada jorden får svidande kritik i en myndighetsrapport.

Publicerad

2005 fick Nasa i uppdrag av den amerikanska kongressen att utarbeta ett program för att hitta asteroider och andra himlakroppar som kunde kollidera med jorden. Målsättningen var att fram till 2020 kunna identifiera 90 procent av alla objekt som är större än 140 meter i diameter.

Men nu sågas projektet, som döpts till NEO, i en myndighetsrapport som författats av Paul Martin som själv är överinspektör vid den amerikanska rymdorganisationen, skriver Phys.org.

Nasa har letat efter potentiellt farliga himlakroppar långt innan Neo och har sedan 1998 identifierat över 11 000 "near-Earth objects". Men det är bara 10 procent av de största objekten och det uppsatta målet kommer inte att nås 2020, skiver Paul Martin i sin rapport.

Några av orsakerna till misslyckandet är att "projektet styrs av en enda chef som förvaltar ett löst strukturerat konglomerat av forskningsverksamhet med liten samordning, otillräcklig tillsyn och inga definierade mått för att mäta framsteg".

NEO har dessutom varit dåliga på att söka samarbete med andra aktörer som skulle kunna hjälpa till med att nå de uppsatta målen. Exempel är brist på kommunikation med organisationer och myndigheter som driver jordbaserade teleskop.

I rapporten sägs att de flesta himlakroppar som närmar sig jorden är ofarliga och förintas innan de når marken.

Ett undantag är den 18 meter stora meteoriten som exploderade ovanför den ryska staden Tjelebinsk i februari 2013 och förstörde byggnader, krossade fönster och skadade fler än 1 000 människor.

Hade den slagit ner i marken hade skadorna kunnat bli katastrofala. Men ett fungerande detekteringssystem skulle i ett sådant fall kunna ha räddat livet på flera hundra tusen personer.

I rapporten om Neo uppmanas Nasa nu att styra upp programmet så det möter de krav som normalt ställs på organisationens forskningsprogram och utarbeta en strategisk plan för det fortsatta arbetet.