Populärteknik

Är du av rätta virket?

Nu har Nasa börjat rekrytera framtidens astronauter. Bland annat med hjälp av en Youtubevideo. Har du kvalifikationerna som krävs?

Publicerad

I början av oktober meddelade Nasa att de förbereder sin rekrytering av nästa generation astronauter.

Nu är den igång. Man kan till och med söka jobbet via webben. För att väcka intresse för rekryteringen har Nasa dessutom lagt ut en kombinerad informations- och reklamvideo på Youtube.

Som mest kommer 55 kandidater att tas ut för utbildningen i rymdtjänst.

De som söker måste ha minst en motsvarande fil kandexamen i teknik, naturvetenskap, biologi eller matematik.

Men alla utbildningar duger inte. Exempelvis examen i flygteknik, medicinsk teknik eller psykologi.

Dessutom specificeras vilken synskärpa, blodtryck och kroppslängd som krävs.

I ansökningshandlingarna sägs även att de blivande astronauterna får en rysk språkutbildning.

Enligt Washington Post räknar Nasa med att platsannonsen kommer att locka omkring 3 000 kvalificerade sökande till ett jobb där lönen ligger mellan 37 000 och 80 000 kronor per månad.

Men tyvärr för alla svenskar är det bara medborgare i USA som kan söka.