Populärteknik

App och köttklister – nya ord 2010

App, grafen och köttklister. Flera av de ord som blev vanliga under förra året har anknytning till teknik.

Publicerad

Varje år sammanställer språkrådet en lista över nya ord som dykt upp och flitigt använts under året. Orden samlas in av speciella nyordsjägare, personer som lusläser tidningar och andra medier och rapporterar in nya ord till språkrådet.

Ord men anknytning till teknik är vanliga på topplistorna. ”App”, det vill säga ett program som laddas ner på nätet till en mobiltelefon, blev till exempel vanligt under förra året.

Ett annat är exempel är materialet grafen (uttalas med betoning på e:et) som fick sitt genombrott tack vare nobelpriset. Debatten om köttklister, det vill säga ett ämne som används för att klistra ihop mindre köttdelar, gav också genomslag på listan.

Att facebooka (skriva på facebook),  spotifiera (bla använda musiktjänsten Spotify) eller wikiläcka (läcka hemliga uppgifter via webbplatsen Wikileaks) talades det också flitigt om under förra året.

En händelse som gav upphov till många nya ord var askmolnet som stoppade flygtrafiken i början av förra året. Så här kunde det låta: ”Blev askstoppad, men fick tag i ett asktåg så jag kunde åka hem till min askänka.”

Hela listan över nyord finns här

På språkrådets hemsida finns även äldre nyordslistor.

Några smakprov:

2009: sprita, laddstolpe

2008: bloggbävning, geotaggning, kroppsskanning

2007: klimatsmart, passivhus, skajpa