50 000 meter kabel har snålats in

2014-11-17 05:30  

På installationssidan har en smart systemarkitektur i Norra länken lett till att antalet kabelmeter har hållits nere. Cirka 50 000 meter kabel bedöms ha sparats in.

På ena sidan av tunnelrören i Norra länken löper en ledningskulvert där alla kablar placeras. Där sitter även de skåp som kallas tdk-platser och hyser kommunikationsutrustning till tele- och datasystemen.

Genom att skapa ledningskulvertar behöver utrustningen inte placeras i trafikutrymmet, samtidigt som service och montering underlättas.

En mer distribuerad systemarkitektur har också skapats genom att en del av den centrala styr- och kommunikationsutrustningen har flyttats ut från eldriftsutrymmena till tdk-platserna. På så sätt har antalet kabelmeter kunnat minskas.

Videoövervakningssystemet, till exempel, har en fiberkabel som går från varje kamera till tdk-platsen, varifrån en kabel löper till servern i eldriftsutrymmet. I en mer traditionell, centraliserad systemarkitektur hade en fiberkabel behövt dras från varje kamera till eldriftsutrymmet.

Eftersom Norra länkens första etapp innehåller 500 övervakningskameror, drygt 50 tdk-platser och 13 eldriftsutrymmen blir det en ansenlig mängd kabelmeter som sparas.

– Vi bedömer att vi har sparat in cirka 40 000–50 000 meter kabel jämfört med Södra länken, säger Tor Thomassen, Trafikverkets projektledare för installationsarbetena på Norra länken.

Trafikverket uppskattar att kostnaderna för installationerna har blivit cirka 10–20 miljoner kronor lägre tack vare ledningskulvertarna och den decentraliserade systemarkitekturen.

Linda Nohrstedt

Mer om: Norra Länken

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer