Digitalisering

"100 000 har opublicerade Wikileakspapper"

100 000 människor har tillgång till hittills opublicerade Wikileaks-dokument. Det säger frontfiguren Julian Assange i en intervju i det amerikanska TV-programmet 60  Minutes.

Publicerad

I en intervju med det amerikanska tv-bolagets CBS reporter Steve Kraft, inspelad i England där Julian Assange sitter i husarrest, berättar Assange att Wikileaks har ett system där man distribuerar krypterade backup-kopior över allt, än så länge opublicerat material, som organisationen fått sig tillsänt.
—Det finns backup-kopior distribuerade bland många, många människor, 100 000 människor, och allt vi behöver göra är att ge dem en dekrypteringsnyckel och så kan de fortsätta publicera, säger Julian Assange.
På reporterns fråga om detta förfarande är ägnat att utgöra ett utpressningshot, svarar han, nej.
Steve Kroft frågar då vad som skulle få organisationen att skicka ut krypteringsnyckeln i cyberrymden.
Julian Assange:
—Vad som helst som skulle hindra oss från vår förmåga att publicera. Inte bara för en sekund, utan hindra oss från att på ett betydande sätt kunna publicera.
—Som om du fängslades? frågar CBS Steve Kroft.
Enligt Julian Assange skulle nyckeln släppas fri om ett antal Wikileaksaktivister fängslades, och då man från organisationens sida upplevde att man inte kunde fortsätta bedriva sin verksamhet. I det fallet skulle Wikileaks folk se till att andra bedrev arbetet vidare, säger han.
Wikileaks har tidigare i omgångar, särskilt inför förestående publiceringar av jätteläckor som exempelvis de amerikanska UD-telegrammen,  lagt ut en krypterad fil kallad Insurance på sin hemsida eller på Twitter med uppmaningen ”Nu är det hög tid att ladda hem denna fil”.
Intervjun med Wikileaks Julian Assange sändes kl 15 på söndagen amerikansk tid.