Elbilar

Nya laddstationen ska leverera 3 MW – utmaning för elnätet

Det österrikiska Medusa-projektet är avsett för de tunga elfordonen. Ambitionen är snabbladdning med en kapacitet på 3 MW.

Publicerad

Elektrifierade godstransporter på väg kräver en laddkapacitet som är dimensionerad för lastbilar. AIT Austrian Institute of Technology leder arbetet med att ta fram en laddstation där tunga fordon erbjuds snabbladdning med en kapacitet på 3 MW. Det skriver Electrive.

– Att leverera så här mycket el innebär en stor utmaning för nätet. Därför jobbar vi inom projektet tillsammans med utvalda partners som sitter på den tekniska kunskap som krävs för att utveckla en station för snabbladdning vid flera megawatt, som är uppkopplad mot mellanspänningsnätet och även har nätstabiliserande egenskaper, säger AIT-forskaren Markus Makoschitz som leder Medusa-projektet.

Institutets partners i projektet är AVL List, EnerCharge, Infineon Technologies Austria och Xelectrix Power. Den första fasen handlar om att bestämma vilken utrustningen som krävs, jämföra olika tillgängliga lösningar och komma fram med en design.

Till hösten 2022 ska ett koncept vara presenterat. Utifrån resultatet kommer man sedan i projektets andra fas att bygga en storskalig demo-station som är uppkopplad mot mellanspänningsnätet.

Sedan återstår det att analysera trafikflöden och geografiska förhållanden som råder. Tanken är att laddstationen antingen ska erbjuda snabbladdning för tunga fordon vid 3 MW, alternativt fördelat på 150 kW, vilket då skulle täcka behovet för cirka 20 personbilar.