Startup

Svenska Sally R ska rädda vår inomhusluft – med ”Nasateknik”

Teamet bakom Sally R under prisutdelningen på näringslivsgala Guldstänk i Västerås, där företaget utsågs till Årets Innovatör 2017. Från vänster: Viktor Kjellberg, Fredrik Edström, Anders Edström och Mohamad Omar Mansour.
Teamet bakom Sally R under prisutdelningen på näringslivsgala Guldstänk i Västerås, där företaget utsågs till Årets Innovatör 2017. Från vänster: Viktor Kjellberg, Fredrik Edström, Anders Edström och Mohamad Omar Mansour.
I Västerås har Sally R installerat ett komplett luftbehandlingsaggregat som är egenutvecklat. Foto: Sally R
I Västerås har Sally R installerat ett komplett luftbehandlingsaggregat som är egenutvecklat. Foto: Sally R
Den egenutvecklade mjukvaran With Ada, som levereras på moduler som denna, kan spara 30 procent av energiförbrukninngen i fastigheter, enligt Sally R. Foto: Sally R
Den egenutvecklade mjukvaran With Ada, som levereras på moduler som denna, kan spara 30 procent av energiförbrukninngen i fastigheter, enligt Sally R. Foto: Sally R

Svenska Sally R utvecklar ny teknik som renar vår inomhusluft – och samtidigt minskar fastigheters energiförbrukning. Nu ska Nasa-patent hjälpa bolaget att sätta en ny standard för luftrening.

Publicerad

I dag står byggnader för totalt en tredjedel av världens globala energiförbrukning. En betydande del av den förbrukningen står klimathanteringen i fastigheter för.

Det unga ventilationsbolaget Sally R, med bas i Västerås, har som mål att ge hela Europa bättre inomhusluft - och dessutom sänka byggnaders energiförbrukning på kuppen.

– Många fastigheter i Europa kommer att behöva uppgradera sina ventilationssystem inom närtid, och den marknaden vill vi ha en del av. Vi vet att det finns mycket som vi kan bidra med där, både vad gäller energiförbrukning och att förbättra luftkvaliteten, säger Viktor Kjellberg, medgrundare och vd.

Historien om Sally R började i en klassisk startup-lokal: ett garage, just detta i Hallstahammar. Där experimenterade bröderna Anders och Fredrik Edström med en ny lösning för att kunna bygga smartare ventilationssystem. I början av 2016 startade bröderna bolaget tillsammans med Viktor Kjellberg, som fick rollen som vd och affärsutvecklare.

Visionen som företaget har haft sedan start är ambitiöst: Genom att både minska energiförbrukningen i fastigheter och samtidigt rena inomhusluften vill man sätta en ny standard inom luftkonditionering.

Startupen hittade lösningen på rymdstationen

För att nå det målet vände Sally R blickarna mot rymden. I klimatsystemet på rymdstationen International Space Station (ISS) används bland annat ett slags regenererade adsorptions- och kolfilter för att rena luften från koldioxid och fånga upp vissa spårämnen. Tekniken, som bland annat är strömsnål och gör att komponenter går att återanvändas, har byggts in i både ett egenutvecklat, komplett luftbehandlingsaggregat och en reningsmodul som kan kopplas till befintliga aggregat.

Aggregaten från Sally R använder sedan optimeringsalgoritmer för att räkna ut exakt hur stor del av luften som behöver renas för att nå upp till önskad luftkvalitet till lägst energiförbrukning. Utifrån beräkningarna får systemet veta hur stora volym av luftmassorna utifrån och inifrån som ska blandas för att nå bästa resultat för stunden.

Nu är Sally R redo för nästa steg. Ett nytt avtal med Nasa ger bolaget rätt till åtta patent gällande teknik för att behandla och rengöra luft. Dessa patent ska användas till att utveckla ny teknik som kan bryta ner skadliga gaser som bland annat kvävedioxid (NOx), kolmonoxid (CO) och kolväteföreningar – och samtidigt minska fastigheters energiförbrukning.

– Det känns så klart väldigt bra. Den här tekniken är en viktig pusselbit för vår fortsatta utveckling, säger Anders Edström, ansvarig för produktutveckling hós Sally R, om det nya avtalet.

Sally R får 4 miljoner i nytt stöd

Med hjälp av ett färskt bidrag på drygt 4 miljoner kronor från Boverket ska Sally R bygga in tekniken i en ny typ av rengöringsmodul. Utvecklingen av den nya tekniken kommer att ske i samarbete med Mälardalens Högskola och forskningsinstitutet Rise.

– Lågtemperaturkatalysatorerna som Nasa har utvecklat ger oss framför allt möjligheten att implementera stabila reningsmetoder med filter som inte behöver bytas och som har mycket låga tryckfall i ventilationssystemen, vilket minskar energiförbrukningen, säger Fredrik Edström, medgrundare av Sally R.

– Vårt mål att ta bort kväveoxider från luften när den passerar ventilationssystemet på väg in i byggnaden. På så sätt vill vi säkra en hälsosam inomhusluft i urbana områden med höga halter av kväveoxider, säger Ida Iranmanesh, ansvarig för forskning och innovation hos Västerås-startupen.

London, med farligt höga NOx-nivåer, är en av de städer där Sally R siktar på att testa sin teknik. Genom projektet CleanTech Hubs som finansieras av Energimyndigheten arbetar Business Sweden med att hitta partners för Sally R i Londonområdet för att testa tekniken och få ut den på marknaden.

Hur stor del av skadliga gaser i luftmassorna utifrån kommer att kunna brytas ner?

– Vi kan i princip bryta ner 100 procent. Däremot kanske det inte är värt att bryta ner alla gaser fullständigt under olika förutsättningar. För att ny teknik ska implementeras på bred front måste den vara effektiv, men också lönsam. På grund av det är vår ambition att kunna erbjuda den luftkvalitet som WHO definierar som hälsosam – och göra det till minsta möjliga energiförbrukning, säger Viktor Kjellberg.

Sommaren 2017 skrev Ny Teknik om Sally R. Då var bolaget i full färd med att slutföra arbetet med sitt första kompletta luftbehandlingsaggregat med den egenutvecklade tekniken och optimeringsalgoritmerna. Sedan dess har bolaget byggt klart och installerat aggregatet och installerat det i ett eget democenter i Västerås där det sköter ventilationen.

– Det var ett viktigt steg för vår utveckling och att bevisa tekniken.

Överenskommelse med Nasa: prototyp inom 18 månader

I och med det kommunala fastighetsbolaget Ihus i Uppsala har Sally R sin första betalande kund. Vägen dit innebar dock att bolaget har fått stöpa om sin affärsidé. I stället för att bygga och sälja kompletta luftbehandlingsaggregat, fokuserar Sally R i dag på att utveckla reningsmoduler och optimeringsmetoder som sedan kan kopplas på befintliga aggregat.

Modulerna är laddade med den egna mjukvaran With Ada (döpt efter den första programmaren, Ada Lovelace). Tester som har gjorts med Hallstahammars kommun visar att mjukvaran kan spara 30 procent av energiförbrukningen i fastigheter, enligt Viktor Kjellberg.

När tror du att ni kommer att ha en ny fungerande prototyp som använder Nasa-tekniken?

– Det är alltid svårt att ge ett datum för teknik som är under utveckling. Det som vi har kommit överens om med Nasa är att ha en prototyp klar inom 18 månader, och att kunna tillämpa den praktiskt inom 36 månader. Delar av Nasa-tekniken kommer vi att testa på vår reningsmodul redan under sommaren för att förhoppningsvis kunna bygga in tekniken snabbare där.

Ni fick precis 4 miljoner kronor från Boverket. Letar ni efter andra investerare i nuläget?

– Vi har kapital i bolaget och är väldigt nöjda med de investerare vi har i Almi Invest, Tunberg och Professionell Ägarstyrning. Samtidigt har vi en ambitiös vision om att bidra till bättre luftkvalitet i världen. Om det finns investerare som delar den visionen, och vill förverkliga den, är vi öppna för dialog, säger Viktor Kjellberg.

Sally R

Gör: Klimatteknik för luftrening

Ort: Västerås

Startår: 2016

Anställda: 7

Kunder: Fastighetsbolaget Ihus i Uppsala. Tekniken har också testats med Hallstahammars kommun och Önstahallen i Västerås, bland annat.

Investerare: Tunberg i Stehag, Professionell Ägarstyrning och Almi Invest

Fredrik Edström, en av tre grundare, driver också bolaget Airwatergreen. Bolaget har utvecklat en teknik för att på ett energieffektivt sätt avfukta rum och lokaler, och var med på Ny Tekniks och Affärsvärldens 33-lista 2015.