Industri

Finland stoppar vaccin – men inte Sverige

Finland stoppar ett vanligt säsongsinfluensavaccin till barn och unga. Orsaken är risken för narkolepsi.

Publicerad

Men i Sverige ser Läkemedelsverket ingen anledning att begränsa användningen.

Finländska folkhälsomyndigheten THL meddelade på onsdagen att man stoppar influensavaccinet Fluarix från att ges till barn och ungdomar. Den nya rekommendationen innebär att vaccinet bara får ges till äldre över 65 år.

Orsaken är att Fluarix - som ska skydda mot vanlig säsongsinfluensa - tillverkas på samma sätt som det omtalade svininfluensavaccinet Pandemrix. 

Enligt finska forskare har nu sambandet mellan Pandemrix och sjukdomen narkolepsi helt klarlagts inom EU. Men hur biverkningen uppstår vet man dock inte ännu.

Ett par hundra barn och unga i Europa rapporteras hittills ha utvecklat sjukdomen efter att ha fått Pandemrix. Och man har länge misstänkt att förstärkningsämnet skvalen i sprutan är boven i dramat.

Fluarix innehåller inte vaccin men det har samma tillverkare läkemedelsbolaget Glaxosmithkline. Bakom beslutet i Finland ligger preliminära resultat från en ny forskningsstudie som gäller viruskomponenten i influensavaccinerna.

Virusdelen i Pandemrix rapporteras vara annorlunda än ett liknande svininfluensavaccin i Kanada, där inga narkolepsifall utöver det vanliga rapporterats.

Både Sverige och Finland har köpt in stora mängder av Fluarix liksom av vaccinet, Vaxigrip, för att skydda riskgrupper mot säsongsinfluensa i höst och vinter.

På det svenska läkemedelsverket ser man i dag dock  ingen anledning att stoppa eller begränsa användningen av Fluarix i Sverige.

-  Det man har i Finland utgör ett begränsat underlag, man baserar sig på en experimentell studie, säger docenten Nils Feltelius på Läkemedelsverket.

Där inväntar man i stället den brittiska läkemedelsmyndighetens granskning av de finska resultaten.