Industri

Vaccinet inte ensamt skyldigt

Vaccinet i kombination med någon annan faktor — sannolikt en infektion, tros ha gett finska barn narkolepsi. Det säger Hanna Nyhonek, ”vaccinsäkerhetsläkare” i Finland.

Publicerad

- Vi tror inte att vaccinet ensamt kan ha orsakat de här sjukdomsfallen utan vi bedömer någon annan faktor har spelat in, sannolikt en infektion. Det skulle kunna ha varit svininfluensa eller någon annan infektion, säger Hanna Nyhonek.
Hon är ”vaccinsäkerhetsläkare” på den finska hälsovårdsmyndigheten THL och sekreterare i den arbetsgrupp i Finland som utreder ett möjligt samband mellan vaccinering med svininfluensavaccinet Pandemrix och de oväntade många fall av narkolepsi bland finska barn, i åldrarna 4-19 år.
Skälet till att man tror att en annan faktor varit med och orsakat sjukdomen, förklarar Hanna Nyhonek,  är att andra europeiska länder inte upplevt någon ökning av sömnsjukefallen bland barn, trots att barn där fått vaccin av samma sort.
I dag kom THL-institutet med en preliminär rapport som stärker misstankarna om ett möjligt samband mellan Pandemrix och narkolepsi.
Enligt Hanna Nyhonek är det förstärkningsämnet i vaccinet, adjuvansen,  som misstänks vara boven i själva vaccinet. Adjuvansen består i sin tur främst av ämnet skvalen, samt mindre doser hjälpämnen, exempelvis kvicksilver.
- Våra immunologer är helt inriktade på att det är adjuvansen i vaccinet  som spelat in här och som orsakat en immunologisk reaktion vilken bidragit till att sjukdomen narkolepsi utvecklats. Det är deras huvudteori i dagsläget, förklarar Hanna Nyhonek.
I Finland uppges 59 barn ha fått narkolepsi, varav 52 vaccinerats med Pandemrix, under vintern 2009-2010.
Resultaten från den studie som THL redovisar i dag är jätteviktiga, inte minst för barnen själva och deras föräldrar, konstaterar hon.
Liksom i Sverige pågår där en diskussion om kompensation och ersättning till de barn som antas ha blivit sjuka av vaccinet.
Hanna Nyhonek uppger att uppåt 70-80 procent av alla barn vaccinerades i Finland. De finska barnen fick vaccin bara vid ett tillfälle.