Industri

Svensk studie stärker misstankar om narkolepsi

Ännu en studie visar nu på ett orsakssamband mellan vaccinet Pandemrix och sjukdomen narkolepsi.  Siffran över barn och unga i Sverige som misstänks ha blivit sjuka efter vaccineringen är nu uppe i 95 fall.  Vaccinet stoppades för barn i fredags.

Publicerad

I dag strax före lunch träffar socialminister Göran Hägglund sex svenska föräldrar med  barn som fått sjukdomen narkolepsi, en livslång sjukdom som ger omättliga sömnbehov och andra allvarliga symtom.
– De har bett att få träffa socialministern och kommer också att få träffa företrädare för olika myndigheter, säger Göran Hägglunds pressekreterare David Winks till Ny Teknik.


Med på mötet finns bland annat medicinska experter från Läkemedelsverket. Tidigare på morgonen presenterade  de, under ledning av professorn Ingemar Persson,  den första svenska studien i frågan om det vaccin mot svininfluensa som många svenskar tog, kan ha gett 95 svenska barn narkolepsi.


Ansvariga på Läkemedelsförsäkringen undersöker nu om dessa familjer kan få skadestånd, såsom barn i Finland har fått.


Världshälsoorganisationen WHO uppger att tolv länder av de länder som vaccinerat mot svininfluensa rapporterat narkolepsi som misstänkt biverkning. Det är dock oklart om samtliga dessa rapporter gäller Pandemrix, som gavs i Sverige.


Vaccinet innehåller skvalen, en omdiskuterad förstärkningssubstans, som finska forskare särskilt misstänker kan ha orsakat narkolepsifallen. Ämnet användes dels för att stegra effekten på immunförsvaret, dels för att spä ut vaccinet så att det skulle räcka till många.


Enligt den svenska studien var risken för vaccinerade barn i åldrarna 0-19 år fyra gånger större, jämfört med ovaccinerade barn. För vuxna märktes ingen ökad risk alls. Studien baserades på 5, 3 miljoner svenskar.


I februari presenterades en studie angående sambandet i Finland. Den var helt inriktad på barn  och där kom man fram till att risken var nio gånger större.


I Finland stoppade man Pandemrix på försommaren 2010 efter larmen om ”sömnsjuka”. Men i Sverige stoppade  Socialstyrelsen trots larmen vaccineringen med Pandemrix för barn så sent som i fredags den 25 mars.


Under hösten har Socialstyrelsen företrädare uppgett att vaccinet behövs för att ge skydd åt barn i riskgrupper.


Hittills har 87 fall av narkolepsi rapporterats i Sverige. Av dessa har läkare i 81 fall fastställt diagnosen narkolepsi.


- Det senare saknas för 6 fall. Dessa är fall som konsumenter rapporterat till oss och där vi bett ansvariga läkare att återkomma med en diagnos till oss men de har ännu inte gjort detta, uppger Birgitta Grundmark, läkare som jobbar med läkemedelsövervakning på Läkemedelsverket i Uppsala.
Sammanlagt har lite över 4 700 biverkningsrapporter kommit in till myndigheten som gäller Pandemrix.
27 gäller anmälda dödsfall.  Efter de utredningar som Läkemedelsverket gjort kan man inte utesluta att vaccinet bidrog eller orsakade fyra människors död.
Pandemrix såldes i 18 miljoner doser till de svenska landstingen under år 2009, i samband med att svininfluensa ansågs utgöra en allvarlig pandemi.