Övriga nyheter

Bakhal rullskida för motionärer

Så här väntas den nya rullskidan se ut. Foto: Mittuniversitetet SportsTech
Så här väntas den nya rullskidan se ut. Foto: Mittuniversitetet SportsTech

En rullskida som är bakhal. Det är inget aprilskämt. Rullskidåkningen ska bli mer lik åkning på snö.

Publicerad

För alla som ligger i hårdträning inför årets Vasalopp kommer rullskidan dock för sent. Den ska börja serietillverkas i sommar och kommer inte att gå att köpa förrän senare.

Rullskidan, som är avsedd för åkning i klassisk stil, har utvecklats av forskare vid Mittuniversitetet, som också har sökt patent för den. Hittills har den testats av några få elitåkare och studenter vid skidskolor.

Finessen med den nya rullskidan är att man kan ställa in varierande fäste och glid. Därmed menar forskarna att åkarna kan träna in rätt teknik inför vintersäsongen. Åkaren tvingas att använda en likartad frånskjutsteknik som vid åkning i snö.

– En vanlig rullskida har en bakspärrsmekanism som gör att du kan stanna mitt i en backe, du kan gå, du kan bära dig åt hur du vill och du åker ändå inte bakåt. Så kan du inte åka med ett par skidor, då åker du bakåt med en gång. För att få fäste på längdskidor måste du ödsla energi på att trycka ner skidan också, säger Mats Ainegren, en av forskarna som har utvecklat den nya rullskidan.

Forskarna har dock inte främst haft motionärer i tankarna när de har tagit fram rullskidan, utan har utvecklat den främst för forskningens skull. Forskning på längdskidåkning görs nämligen främst inomhus för reproducerbarhetens skull. Utomhus är det svårt att upprepa resultat när bland annat vind och temperatur varierar.

– Mycket av forskningen görs på stora rullband. Vi tycker inte att dagens rullskidor uppfyller kraven för att göra så grennära forskning som möjligt, säger Mats Ainegren.

Med den nya rullskidan hoppas Mats Ainegren och hans kolleger att forskningsresultaten ska bli mer tillförlitliga och mer relevanta för längdskidåkning på snö.

Vanliga rullskidor har ett fäste som är fem gånger så bra som det hos tävlingsskidor för snö.