Premium

Saab lanserar molntjänsten Egira – utmanar Amazon och Microsoft

Ellen Grev är chef för Saabs affärsenhet för cybersäkerhet. Nu startar Saab en egen molntjänst. Foto: Jörgen Appelgren
Ellen Grev är chef för Saabs affärsenhet för cybersäkerhet. Nu startar Saab en egen molntjänst. Foto: Jörgen Appelgren

Ett säkert moln där det inte finns någon risk att utländska myndigheter får insyn. Det är tanken när Saab ger sig in i it-branschen med molntjänsten Egira.

Publicerad

I dag är det stora amerikanska företag som Amazon, Google och Microsoft som dominerar molnsektorn. Nu får de konkurrens från oväntat håll när försvarskoncernen Saab ger sig in på it-branschens mark.

Molntjänsten Egira, som lanseras under våren, är tänkt som en säker miljö där svenska myndigheter och företag kan köra sina applikationer.

– Grundtanken är att kunden ska äga sina egna data i sitt eget privata moln. All information ligger på svensk mark och kunden ska ha total kontroll över både informationen och molnmiljön, säger Ellen Grev som är chef för Saabs affärsenhet för cybersäkerhet.

Kunderna väljer själva om de vill köra sin molnmiljö från ett av Saabs datacenter i Sverige, eller om de vill att försvarsföretaget installerar en molninstans i kundens egen serverhall (on-prem).

Egira utvecklades ursprungligen för internt bruk. Saabs ingenjörer behövde kunna jobba i en skalbar miljö, utan att behöva lägga känsliga uppgifter ett externt moln.

– Sedan såg vi ett stort behov på marknaden. Många av de stora leverantörerna är från länder som lyder under lagar som i värsta fall ger deras myndigheter rätt att plocka ut information från leverantörernas it-system. Där ser vi att det finns ett gap på marknaden för att vara en svensk leverantör där kunderna kan känna sig säkra på vårt oberoende. Vi kommer aldrig att lämna ut deras information, säger Ellen Grev.

Ett exempel på sådan lagstiftning är amerikanska Cloud Act som trädde i kraft 2018. Den innebär bland annat att landets myndigheter kan begära ut kunddata från amerikanska molnföretag – även om informationen lagras utanför USA:s gränser.

”Vi är vana vid hög säkerhet"

Det andra säljargumentet är att Saab är ett försvarsföretag med lång historia av att hantera känslig och hemligstämplad information.

– Vi är vana att jobba med den typen av information. Vi har militära kunder och har vana av att hantera information upp till (informationssäkerhetsklass) hemlig/secret. Av den anledningen menar jag att vi kan uppnå en väldigt hög säkerhetsnivå, högre än vad den civila marknaden ens efterfrågar, säger Ellen Grev.

Som exempel på säkerhetslösningar för Egira nämner hon ett system där minst två personer måste godkänna nya behörigheter, och noggrann granskning av både hårdvaran i servrarna och all mjukvara som hämtas in från tredje part, som exempelvis öppen källkod.

Ellen Grev säger att Saab just nu för dialog med ett antal potentiella kunder. Myndigheter som sitter på känslig data och bolag som är verksamma inom kritisk infrastuktur och andra samhällsbärande sektorer är en del av målgruppen.

– Vi har sagt att vi är redo att börja flytta över kunder till tjänsten under våren, min förhoppning är att vi ska få vår första kund under början av året, säger Ellen Grev.

Till en början handlar det framförallt att migrera över kundernas befintliga applikationer till Saabs molntjänst, men en rad kringtjänster är också under utveckling. En Office-liknande miljö och egenutvecklade chattverktyg kan exempelvis ersätta delar av Office 365 eller Google Apps vid behov. Beräkningskluster för ai-beräkningar finns tillgängliga från dag ett.

Exakt vad det kommer att kosta att välja Saab som molnleverantör vill Ellen Grev inte kommentera, men säger att de kommer att ha ett marknadsmässigt pris. Även jämfört med etablerade konkurrenter som Google och Microsoft.

– Vi har tittat väldigt mycket på prisbilden på marknaden, och försöker hålla oss så nära den som möjligt. Vi kommer inte att sticka ut, säger hon.