Energi

Miljöpartiet vill ge stöd till solvärme – och för konvertering från direktel

Foto: FREDRIK PERSSON / TT
Foto: FREDRIK PERSSON / TT

Miljöpartiet vill utnyttja solenergi för värmeproduktion, och föreslår ett stöd för små- och storskalig solvärme likt det som i dag ges för solceller.

Publicerad

Miljöpartiet presenterar i en debattartikel i DN sex förslag på åtgärder som ska stärka det svenska elsystemet.

Solvärme innebär att solens energi, med hjälp av en solfångare, omvandlas till värme.

MP vill också att Försvarsmakten, som ofta agerar bromskloss, får mindre att säga till om vid vindkraftsbyggen till havs. Miljöpartiet föreslår skärpta krav på så kallade villkorade tillstånd, där försvaret förvisso får ställa krav på vindparkernas utformning, men i utbyte mot detta accepterar utbyggnader.

Vidare föreslås bland annat ett konverteringsstöd till hushåll som vill ersätta direktverkande el med fjärrvärme, bergvärme eller effektiv värmepump, samt en skatteöversyn för att med hjälp av elskatt och nättariff skapa ett mer flexibelt system.