Tyska hamnar stoppade tekniken – men i Sverige tillåts reningen

2019-10-03 13:39  
Foto: Stena Mediabank

Världens rederier storsatsar på öppna skrubbers, en prisvärd lösning på hårdare utsläppskrav. En rad länder har förbjudit tekniken – men inte Sverige.

Transporter till havs utgör ett stort miljö- och hälsoproblem. För fyra år sedan införde norra Europa strängare utsläppsregler, men många rederier har uppenbarligen struntat i att vidta åtgärder som att byta till lågsvavligt bränsle. Chalmers mätte utsläppen med en ny mätmetod 2017, och visade då att vart tionde fartyg fuskade.

Det finns en kontroversiell lösning på de strängare utsläppskraven. En granskning gjord av den brittiska dagstidningen The Independent konstaterar att rederier har spenderat flera miljarder kronor på att montera så kallade skrubbers. Utrustningen trollar bort svavelutsläppen från luften och tar fartygen under de nya utsläppsnivåerna. De eventuella miljökonsekvenserna är ännu inte fastställda.  

Med öppna skrubbers passerar avgaserna genom en vattenstråle som absorberar svavelföreningarna. Det sura vattnet leds sedan ned havet. Även om tvättvattnet kan renas till viss del så innehåller det tungmetaller och andra cancerframkallande ämnen.

De studier som har gjorts på effekterna på den marina miljön har gett spridda resultat. Men öppna skrubbers har redan förbjudits i en rad kinesiska hamnar, och i USA, Förenade Arabemiraten, Tyskland, Belgien samt Irland.

”Finns inget förbud i Sverige”

Men i Sverige är det fritt fram, och under våren meddelade Stena Bulk att man ska investera en halv miljard kronor i att installera öppna skrubbers på 16 av rederiets tankfartyg.

– I dagsläget finns det inget förbud mot öppna skrubbers i Sverige, men det är en omdebatterad fråga – och en ganska lång och komplicerad historia, säger Caroline Petrini, miljöhandläggare på Transportstyrelsen, till Ny Teknik.

Det nya svaveldirektiv som infördes för norra Europa 2015 dikterar att bunkerbränslet får innehålla max 0,1 procent svavel. Alternativen inom ramen för SECA-reglerna är att antingen använda ett lågsvavligt bränsle, eller installera skrubbers.

De europeiska hamnar som har förbjudit öppna skrubbers har lutat sig mot EU och Havsmiljödirektivet, med hänvisning till att man inte kan säkerställa en god vattenkvalitet i de berörda inloppen. I Sverige delas hamnarnas miljötillstånd ut lokalt av länsstyrelsen. Där finns ett teoretiskt utrymme för att införa förbud i specifika hamnar.

Läs mer: Stena installerar svavelrening på tankfartyg

Eftersom olika studier har dragit skiftande slutsatser kring den marina påverkan från skrubbervatten har International Maritime Organisation kräv in mer forskningsunderlag. Bland annat kommer IVL Svenska miljöinstitutet att skicka sin studie till IMO, och i februari ska frågan diskuteras internationellt.

Fartygen som använder skrubbertekniken blir allt fler. DNV GL är världens största bolag för skeppsklassificering, och de uppger att 3 756 av deras fartyg är utrustade med skrubbers. Av dem har bara 23 slutna system. Och inom kort väntas omkring hälften av världens kryssningsfartyg ha installerat skrubbers. Det rapporterar Engineering and Technology.

John Edgren

Mer om: Skrubber Utsläpp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer