Så ska framtidens asfalt bli mer klimatsmart

2018-07-04 11:30  

Genom att ersätta en del av det oljebaserade bitumen med lignin skulle asfalt kunna bli miljövänligare och få ökad livslängd, tror Peab. Snart börjar företaget göra egna tester.

Det EU-finansierade projektet Rewofuel handlar framför allt om att utveckla tekniker för att producera bensin och flygbränsle av rester från skogsbruk. En biprodukt i processen är lignin. Ligninet vill Peab Asfalt, som också ingår i projektet, använda för att utveckla en miljövänligare asfalt.

– Att använda förnyelsebar råvara är jätteviktigt. Vi måste alla göra något åt klimatförändringarna och det här kan vara ett sätt, säger Mats Wendel, innovationsstrateg på Peab Asfalt.

Innan Peab Asfalt bytte ut den fossila eldningsoljan i deras stationära asfaltsverk stod den för 70 procent av asfaltstillverkningens klimatpåverkan. I dag använder de bioolja i stället, vilket enligt bolaget ska ha sänkt deras totala koldioxidutsläpp med 61 procent. Nu är det bindemedlet som står för 70 procent av utsläppen.

Läs mer: Forskartestet: Grön asfalt med lignin

Bindemedlet i konventionell asfalt görs av bitumen, som framställt ur råolja. Bitumens klimatpåverkan beräknas till omkring 300 kilo koldioxidekvivalenter per 1 000 kilo bitumen, enligt siffror från IVL Svenska Miljöinstitutet. Utöver detta tillkommer de utsläpp som är knutna till transport av materialet.

Lignin, som finns i växternas cellväggar, har visat sig ha stora likheter med bitumen, men är snällare mot naturen. Tidigare försök tyder på att inblandning av lignin med upp till 25 procent i skulle kunna fungera i bindemedlet, och minska klimatpåverkan.

Börjar göra egna labbförsök i höst

I höst börjar Peab Asfalt göra egna labbförsök, med råvara från Sekab, för att testa metoden.

– Genom att använda oss av lignin förväntar vi oss också bättre vidhäftning mellan bitumen och stenmaterial. Detta kan bidra till att vi kan minska användningen av tillsatsmedel, vilket också kan ha miljöfördelar, säger Mats Wendel.

En inblandning av lignin kan göra att asfalt får en längre livslängd än befintliga varianter, enligt Mats Wendel. Hur mycket kan han ännu inte svara på. En av de stora utmaningarna i det fortsatta arbetet är att säkerställa att materialet faktiskt är beständigt över tid, säger han.

Även NCC arbetar för att minska sin klimatpåverkan i asfaltstillverkningen. De har bland annat utvecklat en asfalt som kan tillverkas vid lägre temperatur och med högre andel återvunnen asfalt. Metoden minskar behovet av fossila bränslen som insatsmaterial i den nya asfalten, och i och med detta kan även koldioxidutsläppen orsakade av tillverkningen minska.

Robert Lundström, forsknings- och utvecklingschef NCC och docent på KTH, säger att fyra områden är centrala i asfaltsprocessen ur miljöperspektiv: vilket bränsle fabrikerna använder, tillverkningstemperaturen, asfaltens livslängd och vad asfalten består av.

NCC fokuserar på att öka andelen återvunnen asfalt

NCC tittar enligt Robert Lundström på dessa delar ständigt, men prioriterar ur materialperspektiv framför allt att öka andelen återvunnen asfalt.

– Återvunnen asfalt är ur ett klimatperspektiv i dag mer miljövänligt än att använda sig av alternativa bindemedel eftersom alternativen till bitumen har visat sig ge sämre asfaltskvalitet och kräver därmed mer underhållsåtgärder, säger han.

Om ett och ett halvt år ska den del av Rewofuel-projektet som rör Peab Asfalts bindemedel avrapporteras. Därefter hoppas företaget kunna göra försök på asfaltsmassor i labbskala.

– Realistiskt sett kan det finnas vägar lagda med denna miljövänligare asfalt om fem till tio år, på provsträckor tidigare än så, säger Mats Wendel.

Prislappen för den nya asfalten kommer sannolikt att ligga i nivå med konventionell asfalt, tror Mats Wendel. Men han tillägger också att om priset på råolja stiger, kan det miljövänligare alternativet också bli det billigare.

Mer om bitumen

Konventionell asfalt består huvudsakligen av krossat stenmaterial samt en mindre andel bitumen, drygt 4-5 procent, som används som bindemedel. Ofta tillsätts även vidhäftningsmedel, som ska öka asfaltens beständighet.

EU-projekt för grönare bränslen

Peab Asfalt deltar i det treåriga EU-projektet Rewofuel som syftar till att utveckla teknik för att producera bensin och flygbränsle av rester från skogsbruk. Peab vill använda det lignin som blir en biprodukt i processen till att utveckla ett biobaserat bindemedel till asfalt. Ligninet kommer de att få från Sekab.

Sekab ska inom ramen för Rewofuel bidra med sina kunskaper kring förädling av biomassa till socker och lignin, den så kallade sockerplattformen, som i ett senare steg kan bli biobränsle.

Ania Obminska

Mer om: Asfalt Peab

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer