Så kan klimatutsläppen halveras till 2030

2018-09-14 09:54  
Foto: Nik Wheeler / Alamy

Världens utsläpp av växthusgaser kan halveras till år 2030. Det visar en ny global rapport där bland annat svenske miljöprofessorn Johan Rockström deltagit.

– I sektor för sektor finns det lösningar som kan skalas upp, säger han.

Rapporten presenteras på ett så kallat klimattoppmöte i San Francisco. Bakom den står forskare och företag från Sverige men även personer som FN:s tidigare klimatchef Christiana Figueres.

– Syftet med mötet här i San Francisco är att dramatiskt försöka öka takten för de förnybara energikällorna. Framför allt näringslivet samlas här för att skicka en signal till hela världen att vi är vid en punkt där vi ser möjligheterna att fortsätta på en exponentiell resa, säger Johan Rockström till TT.

”Slutet på den eran”

Rapporten slår fast att sol- och vindkraft ökar exponentiellt med en fördubbling ungefär vart fjärde år, något som forskarna inte väntade sig. Om takten håller i sig så halveras mängden elektricitet från fossila energikällor till 2030, förutsatt att exempelvis vindkraftverk ersätter kolkraftverk i stället för att adderas till dem.

– Vi har faktiskt startat utfasningen av de fossila energikällorna. Vi är i början på slutet av den eran, säger Johan Rockström.

Läs mer: ”Nu har vi varit klimatförnekare en hel valrörelse – det måste få ett slut”

Rapporten visar också att alla sektorer i världsekonomin har potential att snabbt halvera sina utsläpp av växthusgaser med teknisk och politisk hjälp. Rockström nämner byggsektorn, flygsektorn, transportsektorn och jordbruket. Men förutom i elsektorn är takten i omställningen för låg.

– I sektor för sektor finns det lösningar som kan skalas upp och kan ta oss på ett spår som leder mot Parisavtalet. Och målet är ju väldigt högt, det kräver att vi halverar utsläppen av växthusgaser varje årtionde. Vilket innebär att vi måste minska utsläppen med sex till sju procent per år, säger Johan Rockström.

Parisavtalet stipulerar att den globala uppvärmningen bör hållas under två grader, men helst under 1,5 grader.

”Bakåtsträvarna”

Eftersom världen fortsatt är så beroende av fossila energikällor så räcker inte ökningen av förnybart, enligt forskarna. Johan Rockström kallar USA, som han befinner sig i, för "paradoxens land" på den punkten. Sammantaget gör världen lite mer fel än rätt på grund av att många fortsätter med kol och olja.

Läs mer: ”Kärnkraft - grundbulten för att nå klimatmålen”

Samtidigt ser han att omställningen nu är för stor för att slå om och att ”bakåtsträvarna” inte kommer att vända på agendan, men att det är mycket möjligt att de kan bromsa den.

– Om man har politiskt ledarskap likt det president Trump representerar... Jag tror inte vi förlorar så många år, säger Johan Rockström.

Slutsatsen i rapporten är också att omställningen inte kommer att ske av sig själv utan att den behöver politiska beslut, som prissättning av kol, förbud, utfasningsdatum och procentuella utsläppsminskningar.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer