Regeringens experter: klimatåtgärder krävs nu

2022-02-09 11:11  

Krafttag behöver göras de närmaste fem åren för att klimatanpassa samhället, manar regeringens expertråd. Skyfall, torka och skogsbränder kan orsaka skador på allt från bostäder, vägar och tillgång på mat.

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) har nu tagit emot den första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning. Expertrådet har gått på djupet med hur klimatförändringarna påverkar Sverige, hur klimatanpassningsarbetet fungerar och vilka ytterligare åtgärder som behövs.

Kontentan är att långt ifrån tillräckligt har gjorts.

– Åtgärder kan inte skjutas på framtiden, säger Lisbeth Schultze, ordförande för rådet.

Om inte tillräckliga anpassningsåtgärder görs kan de investeringar som görs i dag – i till exempel infrastruktur och städer – leda till ökad sårbarhet med stora kostnader för samhället och enskilda fastighetsägare.

Läs mer: Landet ska plantera 100 miljoner träd

Annika Strandhäll pekar på att klimatarbete inte enbart handlar om att få ned utsläppen av växthusgaser.

– Vi måste också hantera de risker som ett klimat i förändring för med sig, och som är oundvikliga nu, tyvärr, säger Strandhäll.

Stora kostnader

I somras drabbades Tyskland, Nederländerna och Belgien av kraftiga skyfall och översvämningar, som inte bara drog med hus, bilar och vägar i vattenmassorna. Minst 180 människor omkom enbart i västra Tyskland.

Här hemma drabbades Gävle av översvämningar och i exempelvis sydöstra Sverige var vattenbristen ett faktum i somras.

I dag finns inga övergripande uppskattningar av hur stort investeringsbehovet för klimatanpassningar är i Sverige. Det har heller inte gjorts traditionella kostnads-nyttoanalyser av anpassningsåtgärderna.

Klart är dock att kostnaderna kommer att bli mycket omfattande, skriver expertrådet. Det kan till och med komma att påverka det statsfinansiella läget, exempelvis genom klimateffekters negativa påverkan på BNP.

Säkra finansiering

En av Expertrådets rekommendationer är att säkra och öka tillgången till finansiering. Till exempel behöver kommuner kompenseras för olika kostnader när de genomför klimatanpassningsarbete.

Ett annat förslag är att det befintliga bidraget för klimatanpassningsåtgärder som MSB ansvarar för breddas och utökas kraftfullt. Ett klimatanpassningskliv bör också införas för att delfinansiera olika innovativa investeringar med stor klimatanpassningsnytta.

Klimatförändringarna påverkar hela Sverige, men det är stora skillnader mellan hur kommuner i olika delar av landet påverkas. På vissa håll är det stigande havsnivåer som är det största problemet, på andra ställen brottas man mest med ras- och skredrisker, vattenbrist eller kortare turistsäsong. En majoritet av kommunerna anser att de redan har påverkats av klimatförändringarna, visar rapporten.

Maria Davidsson/TT

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer