Ökat samarbete ska ge tidigare kemikalielarm

2016-10-20 09:03  

Kemikalieinspektionen vill öka möjligheten för tidiga larm om farliga kemikalier. Därför föreslår myndigheten att en ny samordningsgrupp bildas.

Kemikalieinspektionen har lämnat flera förslag till regeringen för att förbättra möjligheten att motverka nya kemikaliehot. Syftet är att åtgärda en del av de brister som har kartlagts efter att giftiga PFAS-föroreningar har spridits till dricksvatten.

Bristerna påtalades i en statlig utredning tidigare i år och handlade bland annat om att samordningen mellan myndigheter i kemikaliefrågor behöver bli bättre.

Nu föreslår Kemikalieinspektionen att en särskild samordningsgrupp för myndighetschefer ska inrättas.

– Nära samarbete mellan ansvariga myndigheter, forskare och andra aktörer är avgörande för att vi ska kunna upptäcka och avvärja allvarliga kemikalierisker. Med en ny samordningsgrupp och ett ökat kunskapsutbyte kan vi förbättra skyddet för hälsa och miljö, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Läs mer: Ny rapport: Kina största utsläppsboven

Enligt förslaget ska samordningsgruppen omfatta cheferna för Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Gruppen ska se till att det finns en struktur för snabb och systematisk spridning av information om möjliga kemikaliehot.

Kemikalieinspektionen vill också förändra Toxikologiska rådets roll. I dag ska rådet främst se till att riskbedömningar görs på ett likartat sätt på myndigheterna. Nu vill Kemikalieinspektionen i stället att rådet ska fokusera på att samla, värdera och signalera om nya möjliga kemikaliehot.

– Genom att samordna myndigheternas och forskarvärldens omvärldsbevakning kommer vi att kunna bedriva en effektiv signalspaning för att upptäcka nya kemikaliehot, säger Nina Cromnier.

Toxikologiska rådet har 19 ledamöter som utses av Kemikalieinspektionen för tre år i taget.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer