Minskade utsläpp för femte året i rad

2016-04-22 11:08  

Utsläpp av koldioxid minskade både i trafiken och i industrin förra året. Detsamma gäller för andra växthusgaser. Det visar Ny Tekniks unika sammanställning.

I början av april skickade EU-kommissionen ut sifferark med koldioxidutsläpp 2015 från 13 534 anläggningar i Europa, däribland 823 i Sverige. Där redovisas utsläpp från kraft- och värmepannor, tung industri samt från den flygtrafik som deltar i utsläppshandeln. Fjolårets siffror som Ny Teknik räknat ihop visar att utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser minskar för femte året i rad. Sedan 1990 är minskningen cirka 25 procent.

Utsläppshandeln svarar för 40 procent av de svenska växthusgasutsläppen. Här skedde en minskning förra året med drygt 100 000 ton från 22 miljoner ton.

Den andra stora källan till koldioxid i Sverige är vägtrafiken, som står för 30 procent av klimatutsläppen. Den minskade enligt Trafikverket med 540 000 ton från 16 miljoner ton.

–  Skriv hellre en halv miljon ton. Vi är säkra på att utsläppen inte har ökat, men inte på hur mycket de minskat, säger Håkan Johansson klimatsamordnare på Trafikverket.

Övriga koldioxidutsläpp, från bland annat oljeeldning i småhus, är små och minskande.

De totala koldioxidutsläppen över året kan variera beroende på vädret. 2015 skilde sig inte nämnvärt från 2014 vad gäller temperatur. Elförbrukningen var i stort sett oförändrad. Det var ovanligt mycket vattenkraft (+11 TWh), och vindkraften ökade också starkt (+5TWh). Kärnkraften minskade med 8 TWh, men elproduktionen räckte ändå till en stor nettoexport.

När Sverige redovisar klimatutsläppen ingår förutom koldioxid fem andra gaser: metan, dikväveoxid och tre F-gaser, där F står för fluorerade kolväten. PFC uppstår vid aluminiumsmältning, SF6 som används som isolering i transformatorer, och HFC är köldmedel i kylar, frysar och värmepumpar.

Metan minskar varje år.

– Det beror bland annat på minskande utsläpp från soptippar, och även från jordbruket, säger Johannes Morfeldt, handläggare på Naturvårdsverket .

Dikväveoxid (lustgas) minskar långsiktigt i industrin och även i jordbruket, men man kan ännu inte veta om utsläppen minskade just 2015 enligt Morfeldt, eftersom det finns hack i den nedåtgående kurvan.

F-gaserna minskar också långsiktigt. Den viktigaste är HFC som används allt mindre på grund av nya lagkrav.

–  Det är en minskande trend man kan se, säger Morfeldt.

Det finns undantag från den nedåtgående trenden. SSAB:s masugn i Oxelösund ökade sina utsläpp med 600 000 ton till 2,15 miljoner ton, men samtidigt minskade företagets utsläpp från Luleå där masugnen renoverades. Sammanlagt minskade SSAB med 200 000 ton.

Det koleldade Värtaverket i Stockholm ökade sina utsläpp från 500 000 till 600 000 ton. Eons naturgaseldade Öresundsverket i Malmö ökade sina utsläpp med 90 000 ton.

Naturvårdsverkets redovisning kommer i november, men preliminära siffror släpps i slutet av april.

Fredrik Lundberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer