Miljögifter i bröstmjölk minskar

2016-11-11 14:17  

Flera miljögifter minskar i Uppsalakvinnors bröstmjölk. Men bisfenol F, en relativt okänd ersättare till bisfenol A, ökar i urin.

Livsmedelsverket följer regelbundet halterna av flera olika miljögifter genom provtagning på förstföderskor i Uppsala. Studien kallas för Popup och har pågått sedan 1996.

Prover tas varje år från bröstmjölk, blod, hår och urin för att se hur halterna av miljögifter förändras.

Resultaten visar att PCB och dioxiner har minskat i bröstmjölken under 20-årsperioden. Det stämmer överens med resultat från studier av andra grupper.

– Glädjande nog utsätts unga kvinnor för mindre mängder av bland annat PCB och dioxiner nu än tidigare. Halterna har sjunkit i medeltal 3-4 gånger jämfört med när undersökningarna startade, säger Irina Gyllenhammar, toxikolog på Livsmedelsverket.

Även halterna av PFOS och PFOA minskar i Uppsalastudien. Ämnena har tidigare varit vanliga i brandsläckningsskum och har spridits till grundvattnet på flera ställen i landet, bland annat Uppsala.

Läs mer:

Läs mer: Fler ämnen i dricksvatten ska undersökas

När föroreningen av grundvattnet upptäcktes i Uppsala 2012 stängdes flera brunnar där man tidigare hade tagit dricksvatten. Men det är inte hela orsaken till att halterna av PFOS och PFOA minskar i Uppsalakvinnornas blod under 20-årsperioden.

– Vi ser en nedgång av PFOS och PFOA i Uppsalamammornas blod sedan omkring millennieskiftet. Det var ungefär då som de stora tillverkarna började fasa ut ämnena. Våra resultat visar att exponeringen från andra källor, som till exempel mat, har varit större än dricksvattnet, säger Irina Gyllenhammar.

Ett annat ämne som är vanligt i brandskum, perfluorhexansulfonat, PFHxS, visar däremot en uppåtgående trend i Uppsalamammornas blod under 20-årsperioden.

Även bisfenol F, som används som en ersättare för det hormonstörande ämnet bisfenol A, ökar i mätningarna av Uppsalakvinnornas urin. När det gäller urin har dock provtagningar endast gjorts sedan 2009.

– Bisfenol F vet vi inte så mycket om. Det har en ganska likartad struktur som bisfenol A, så det är möjligt att man ersätter bisfenol A med något som har liknande egenskaper, säger Irina Gyllenhammar.

Kemikalieinspektionen har tidigare konstaterat att bisfenol F kan orsaka irritation i luftvägar och ögon och orsaka skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ny Teknik har också rapporterat om problemet att nya, outforskade substanser ersätter bisfenol A i kvittopapper.

Irina Gyllenhammar påpekar emellertid att halterna av bisfenol F som har hittats i Uppsalakvinnornas urin är låga. Vilka produkter det är som orsakar ämnets uppåtgående trend vet inte Livsmedelsverket.

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer