Miljöfrågor har blivit en självklarhet

2017-05-18 06:00  

Hållbarhetsfrågan blir alltmer central för landets ingenjörer. Utbildningen har på några årtionden genomgått en metamorfos, säger Peter Larsson på Sveriges Ingenjörer.

Varje år kommer tusentals nyutexaminerade ingenjörer ut på arbetsmarknaden. Allt fler av dem har någon slags miljö- och hållbarhetsutbildning med sig. Det är stor skillnad jämfört med för några årtionden sedan när hållbarhetsarbetet låg i sin linda och studenterna fick kämpa sig till miljökunskaper.

– Det är en oerhörd skillnad från 80-talet när vi fick kriga oss till att få in miljö- och hållbarhetsaspekter i undervisningen. I dag är ämnet bland de mest populära hos teknologerna. Och det är inte bara optiska utan riktigt substantiella förändringar i undervisningen, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer.

I dag är miljökunskap integrerat i nästan alla ingenjörsutbildningar och det finns specialsydda program med gröna inriktningar. Det finns till exempel sedan några år tillbaka civilingenjörsutbildningar med inriktning på effektiv energianvändning, energiteknik och hållbar stadsutveckling.

Det har enligt Peter Larsson varit en enorm utväxling där ingenjörsstudenterna sökt sig till miljöinriktningar och där lärosätena svarat med att plocka fram nya program och nytt utbildningsmaterial.

– På 90-talet gjordes försök att introducera miljöteknologi med ”end of pipe”-lösningar där du tog hand om saker och ting efteråt. Något sådant finns inte i dag. Hållbarhet har blivit ett systemtänkande, och det passar ingenjörer väl, för ingenjörer tänker i system, säger Peter Larsson

I dag finns det inte något företag eller någon organisation med självaktning som inte arbetar med detta.

– Det har skett ett stort värderingsskifte bland våra medlemmar, och det har att göra med att man på företagsstrategisk nivå sett detta som något helt nödvändigt. Det handlar i grunden om lönsamhet. Eftersom det är beslut på ledningsnivå får det återverkningar i hela företaget.

Ändå finns det enligt Peter Larsson ingen anledning att idyllisera ingenjörernas miljöarbete och det är lång väg kvar att gå i många branscher. Inte minst inom byggbranschen och livsmedelssektorn. I skogsindustrin och den metallurgiska industrin har omvandlingstrycket däremot förändrat ingenjörernas roll i mycket hög grad, liksom fordonsindustrin.

Byggföretaget Skanska anställer cirka 300 juniora ingenjörer varje år, mest traditionella samhällsbyggare. Ända sedan det olycksdrabbade bygget av tunneln genom Hallandsåsen startade på 90-talet har företaget försökt att höja miljökompetensen på olika sätt. Det behövs ingenjörer med olika bakgrund för att skapa bra team ute på arbetsplatserna.

Läs mer:

Läs mer: Han ser till att miljöpåverkan minskar

– Det finns fler och fler roller för miljöinriktade ingenjörer i byggbranschen. Det har ökat på senare tid och den här gruppen växer hos oss. Kunskapen behövs mer eller mindre i alla våra byggprojekt, säger Ann Ericsson, rekryteringschef på Skanska.

Av de ingenjörer som rekryteras varje år vill många arbeta på strategisk nivå. Men det är genom att delta i något av de 2 500 löpande byggprojekten det går att göra en konkret skillnad, genom att välja rätt arbetsmetoder och byggmaterial, enligt Ann Ericsson.

Miljö- och hållbarhetsfrågan rankas mycket högt, vid sidan av en god arbetsmiljö, bland unga ingenjörer i olika undersökningar. Vid den senaste högskoletävlingen för kvinnliga ingenjörer uppgav till exempel de flesta deltagare att de ville arbeta strategiskt med miljö och hållbarhet. Så var det inte för tre år sedan.

– Jag tror att om man jobbar med Skanska är man knuten till Skanska även privat, och är ett med sitt varumärke dygnet runt. Den här inställningen har vuxit med sociala medier. Då vill man att företaget ska verka för det goda och stå för någonting gott, säger Ann Ericsson.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

Erik Klefbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt