”Mer krävs för att nå svenska klimatmål”

2017-03-15 13:16  
Foto: Göran Billeson / IBL Bildbyrå

Sveriges utsläppsminskningsmål för 2020 ser ut att nås, men för att nå de långsiktiga målen krävs ytterligare åtgärder. Den bedömningen gör Naturvårdsverket i sitt utsläppsscenario som presenteras i dag.

(Artikeln har uppdaterats)

Naturvårdsverket presenterar i dag ett scenario för hur Sveriges minskning av växthusgaser ser ut på sikt. Det mål riksdagen beslutat om för 2020 kommer att nås. Då kommer utsläppen att ha minskat med 30 procent jämfört med 1990 års nivåer.

Mer krävs dock för att nå de långsiktiga klimatmålen. Vid det globala klimatmötet i Paris 2015 enades man om att sikta på att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader.

Miljömålsberedningen, där alla partier utom Sverigedemokraterna ingår, satte förra året upp målet om att Sverige ska ha ”netto noll” utsläpp av växthusgaser 2045. Det anses ligga i linje med det globala klimatmålet.

För att nå dit sattes ett etappmål upp. Enligt Naturvårdsverket så finns ett ”stort glapp”, mellan det etappmålet och scenariot.

– Det är bekymmersamt, säger Stefan Nyström, chef för Naturvårdsverkets klimatavdelning.

Läs mer:

Läs mer: Regeringens klimatlag får tung kritik

Myndighetens bedömning är att utsläppsminskningen med hittills genomförda åtgärder kommer att ligga på 35 procent 2030.

Men Nyström betonar att målen är fullt möjliga att nå om politikerna beslutar om nya åtgärder. De handlar om att minska utsläppen från transportsektorn och framförallt bilarna.

– På transportsidan så får åtgärder väldigt snabbt genomslag, säger Nyström.

Det handlar till exempel om att få fram utsläppsfria bilar som drivs på batterier eller bränsleceller, men också om att öka användningen av biobränsle. Det handlar även om att minska utsläppen från diesel och bensindrivna bilar.

Av 370 000 bilar som såldes förra året var 53 procent dieseldrivna. Många av dem kommer sannolikt att rulla på vägarna 2030. En möjlig åtgärd för att minska deras utsläpp, är enligt Nyström, att ställa krav på inblandning av biobränsle.

Läs mer:

Läs mer: Metanutsläpp äventyrar klimatmål

För politikerna gäller det att så snabbt som möjligt slå fast långsiktiga spelregler för att leda utvecklingen i rätt riktning.

– Naturligtvis blir det kostnader för att nå klimatmålen och det är alltid konsumenten som betalar i slutändan, säger Nyström.

Han tror dock inte att det behöver handla om stora summor för bilisterna. Priserna på ny miljövänlig teknik har gått ned mycket redan.

Vilka kostnader omställningen innebär för bilisterna beror på vilka metoder politikerna väljer. Med till exempel subventioner av biobränslen så får alla vara med och betala.

Om klimatmålen nås, nås även andra mål samtidigt, påpekar Nyström.

– Vi får bättre luft i storstäderna och tystare bilar gör att vi får mer bullerfri mark att bygga bostäder på, säger han.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer