Giftet från BT Kemi djupare än väntat

2016-04-26 15:11  

Saneringen efter BT Kemi i Teckomatorp blir försenad. Gifter har hittats djupare i marken än väntat.

Företaget BT Kemi, som tillverkade växtbekämpningsmedel i Teckomatorp på 70-talet, grävde ner ungefär 800 tunnor med gift och skapade därmed en av Sveriges största miljöskandaler.

Fabriken sprängdes 1979 och länsstyrelsen sanerade området. Men den saneringen visade sig senare vara otillräcklig.

2002 inledde kommunen arbetet med att avgöra hur området skulle behöva efterbehandlas. 2006 inleddes saneringen av det norra BT Kemi-området, där företaget tidigare hade sin deponiplats. 77 000 ton jord skickades till Tyskland för termisk desporption, som innebär att jordmassorna värms upp så att föroreningarna förångas och kan förbrännas.

Nu är det dags att ta itu med det södra området, där själva fabriksbyggnaden stod. Kommunen har just avslutat utredningsarbetet och ska snart fatta beslut om hur omfattande saneringsinsatser som ska utföras.

– Vi har tittat på föroreningssituationen och riskerna för spridning samt gjort en åtgärdsutredning för att undersöka vilka alternativ som finns för saneringen, berättar Eva Sköld, projektledare för efterbehandlingen av BT Kemi-området.

Under arbetet har det visat sig att föroreningarna ligger djupare än väntat, ända ner till ungefär nio meters djup, samt att det finns ett grundvattenmagasin i marken som tidigare var okänt.

Upptäckterna ledde till att man tog en ny omgång prover i djupa borrhål, vilket har försenat projektet.

Men trots att gifterna finns ända ner till nio meters djup förordas i utredningen en utgrävning av jordmassor ner till endast sex meters djup.

– Den största spridningsrisken finns i de övre lagren, för där rör sig vattnet på ett helt annat sätt. Man vill inte gräva för mycket, för jordlagren från ungefär två till åtta meter ner är väldigt täta och fungerar som en barriär, säger Eva Sköld.

Förslaget innebär att uppemot 65 000 ton jordmassor och betong grävs upp. Om de sedan ska läggas på deponi eller värmebehandlas kommer att avgöras i upphandlingsprocessen.

Kostnaden för saneringen av fabriksområdet beräknas till ungefär 170 miljoner kronor. Därmed hamnar den totala notan för BT Kemiskandalen på drygt 500 miljoner kronor. Pengarna kommer från skattebetalarna via Naturvårdsverket, länsstyrelsen och Svalövs kommun.

Utredningen ska nu tröskas i den kommunala beslutsprocessen. Slutligt beslut om omfattningen på saneringen fattas av kommunfullmäktige.

Saneringen väntas komma igång i slutet av 2018, vilket är två år senare än kommunen tidigare har hoppats på. Förseningen beror främst på komplikationerna i utredningsarbetet.

2020 beräknas saneringen vara klar. Då hoppas kommunen att Teckomatorp ska ha tvättat bort både gifterna och stämpeln efter BT-Kemiskandalen.

Föroreningar från BT Kemi

Det finns ungefär 2,7 ton föroreningar i form av fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler i jordlagren i det södra området, där BT Kemis fabriksbyggnad låg.

Huvuddelen av föroreningarna finns vid två så kallade betsvämmor, stora betongkonstruktioner som kommer från betsaftfabriken som fanns på platsen före BT Kemi.

Även dinoseb, dioxin och antimon finns på platsen, men i mindre omfattning.

I dagsläget beräknas ungefär fyra kilo av föroreningarna spridas från området per år, bland annat till Braån.

Förslaget i utredningen är att spridningen från det södra området ska reduceras med 75-80 procent.

Linda Nohrstedt

Mer om: Förorening

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer