Forskare i protest mot manipulation av vetenskap

2016-12-13 14:29
Åke Bergman är chef för det nya forskningscentrumet Swetox i Södertälje. Foto: Christian Rhen

Ett hundratal klimat- och kemikalieforskare har gått samman i en protest mot EU-kommissionen och viss industri för förvrängning av vetenskapliga bevis.

– Manipulationen av forskning är oerhört bekymmersam, säger Åke Bergman, professor i miljökemi.

Han är en av undertecknarna av uppropet, som först publicerades i franska Le Monde och i helgen i Svenska Dagbladet. Budskapet är en uppmaning till EU-kommissionen och viss industri att sluta manipulera vetenskapliga resultat.

– Det är väldigt viktigt att visa att det är allvarligt och att vi är bekymrade, säger Åke Bergman.

Bakgrunden är att EU-kommissionen nyligen har presenterat ett förslag till definition för hormonstörande kemikalier. Det har väckt stor oro bland många forskare, som betraktar beviskraven i definitionen som alltför höga. Inte ens bisfenol A, som allmänt erkänns som hormonstörande, skulle klassas som hormonstörande med den föreslagna definitionen.

– Om vi sätter definitionen så strikt som kommissionen vill kommer vi i stort sett inte att kunna hitta några nya hormonstörande kemikalier. Man måste ha så starka kopplingar mellan kemikalier och sjukdomstillstånd att man har gått ifrån försiktighetsprincipen, som är inskriven i lagen, säger Åke Bergman.

Åke Bergman Foto: Christian Rhen

Forskarna bakom uppropet pekar på att samhället aldrig tidigare har haft en större belastning av hormonella sjukdomar, till exempel cancer, diabetes, fetma och missbildade penisar. ”Den överväldigande majoriteten av forskarna inom området som aktivt söker orsakerna till dessa oroande hälsotrender är överens om att flera olika faktorer är inblandade, och bland dessa finns även kemikalier som kan störa våra hormonsystem.”

Därför menar undertecknarna att det är viktigt att förhindra exponering av sådana kemikalier. ”Men planer på att ta fram sådan reglering inom EU möter hårt motstånd från forskare med starka kopplingar till industrin.”

– Bland forskare som arbetar med området råder enighet att hormonstörande kemikalier är farliga, men det finns lobbyister som motverkar och forskare som inte arbetar i området eller har begränsad kompetens som ifrågasätter, säger Åke Bergman.

Han menar att manipulation av forskningsresultat sker både på EU-nivå, där politiker utsätts för lobbyintressen, och i sociala medier, där han ibland tycker att de verbala rallarsvingarna påminner om Donald Trump.

– I trafiken på sociala medier finns personer som ifrågasätter vetenskapliga resultat utan kunskaper och ger sig in i diskussioner och publiceringar. Det kan få en väldig spridning. Den ”trumpistiska” argumentationen runt hälsa och miljö är allvarlig, säger han.

Forskarna bakom uppropet gör också en koppling mellan klimatförändringar och hormonstörande kemikalier. Eftersom många hormonstörande kemikalier kommer från biprodukter från den petrokemiska industrin, till exempel bisfenol A, ftalater, mjukgörare och flamskyddsmedel, skulle en minskad användning av fossila bränslen sannolikt också leda till en minskad användning av hormonstörande kemikalier.

I debattinlägget föreslår forskarna att en ny panel bildas inom FN, likt klimatpanelen IPCC, med uppdrag att granska den forskning om hormonstörande kemikalier som ska användas för beslut om lagstiftning.

Linda Nohrstedt

Debatt

Läs mer