Förhöjda halter PFAS hos Kallingebarn

2014-03-25 15:29  

Giftiga ämnen från brandskum har läckt till dricksvatten på flera håll i landet, bland annat i Kallinge. Nu visar provtagningar på 20 barn i området att de har förhöjda halter av ämnena i blodet.

PFAS, poly- och perfluorerade alkylsubstanser, är en grupp ämnen som misstänks kunna skada lever, sköldkörtel och ämnesomsättning om de intas i höga halter under lång tid.

Ämnena har använts i samhället under lång tid på grund av sin förmåga att stöta bort vatten, fett och smuts. De kan till exempel finnas i fritidskläder, skor, möbeltyger och snabbmatsförpackningar.

PFAS har också funnits i brandsläckningsskum. På senare tid har man upptäckt att PFAS har läckt till dricksvattentäkter från platser där räddningstjänsten har övat med sådant brandskum.

Vattenverket i Kallinge ligger i närheten av en sådan brandövningsplats. Efter att höga halter av PFAS hade upptäckts i dricksvattnet stängdes vattenverket i december 2013.

Nu har Arbets- och miljömedicin i Lund analyserat blodprover hos 20 barn i Kallinge och jämfört med 17 barn från Ronneby. Resultatet visar tydliga skillnader mellan grupperna.

Barnen i Ronneby hade väldigt låga halter av ämnena, jämförbart med vad andra undersökningar har hittat hos unga vuxna och barn i Sverige. Barnen i Kallinge låg på högre nivåer.

De högsta halterna hos Kallingebarnen gällde PFOS, perfluoroktansulfonat, som förekom i mängder mellan 100 och 550 nanogram per milliliter blod. Ronnebybarnen hade i genomsnitt ungefär 50 nanogram.

Även ämnet PFHxS, perfluorohexansulfonat, fanns i höga halter i blodet hos Kallingebarnen, mellan 100 och 500 nanogram per milliliter blod. Ronnebybarnen hade ungefär 100 nanogram i genomsnitt.

Ämnet PFOA, perfluoroktansyra, fanns i halter mellan 5 och 30 nanogram per milliliter blod hos Kallingebarnen, medan Ronnebybarnen hade strax över 5 nanogram i genomsnitt.

– Dessa ämnen orsakar inte några akuta förgiftningstillstånd. Vi anser inte heller att det finns anledning att misstänka att barnen i framtiden ska få några sjukdomar, som är orsakade av PFAS, säger Bodil Persson, överläkare vid Arbets- och miljömedicin i Lund, i pressmeddelandet.

Tillsammans med Landstinget i Blekinge ska Arbets- och miljömedicin i Lund nu följa upp befolkningens exponering för PFAS. Några hälsoundersökningar är inte aktuella just nu, eftersom man inte förväntar sig att kunna hitta några märkbara hälsoeffekter.

Anders Glynn, risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket, anser inte att resultatet av provtagningen ger anledning till oro.

– Nej, man får snarare se det som positivt att det upptäcktes. Halterna kommer att sjunka nu på barnen så inom en tioårsperiod kommer de att vara nere på bakgrundsnivå, säger han.

Vattnet i Kallinge är numera säkert att dricka. Sedan vattenverket i Brantafors stängdes tas vattnet från ett annat verk. Kommunen rekommenderar dock fortfarande att man avstår från att äta fisk fångad i Ronnebyån nedströms från Brantafors.

Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen arbetar med att kartlägga risken för att PFAS har läckt till fler dricksvattentäkter.

 

Mer om: PFAS

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer