Få fälls för kemikaliebrott

2017-08-28 12:43  
Främst handlar de anmälda miljöbrotten om varor som innehåller förbjudna ämnen, till exempel bly i smycken eller ftalater i leksaker. Foto: Pixabay

87 procent av de misstänkta kemikaliebrott som Kemikalieinspektionen skickar vidare till åklagare läggs ner.

Mellan 2012 och 2016 har Kemikalieinspektionen gjort 664 anmälningar till åklagare om misstänkta miljöbrott. Främst handlar det om varor som innehåller förbjudna ämnen, till exempel bly i smycken eller ftalater i leksaker.

Knappt 500 av de 664 åtalsanmälningarna har behandlats färdigt av Åklagarmyndigheten. 87 procent har lagts ner och 13 procent har lett till böter för de anmälda företagen.

– Den vanligaste anledningen till att anmälningarna läggs ner är att brott inte kan styrkas. För att väcka åtal måste åklagaren kunna bevisa att en lagöverträdelse har skett med uppsåt eller av oaktsamhet, säger Camilla Zetterberg, chef för Kemikalieinspektionens avdelning för tillsyn och registratur, i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Läs mer: Hormonstörande leksaker säljs vidare

160 av anmälningarna gällde varor med kemiska ämnen som är förbjudna enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach. Men dessa ledde inte ofta till att företagen dömdes att betala böter.

Tvärtom var det med anmälningar som rörde produkter med bristfälliga säkerhetsdatablad och varor som inte var anmälda till Kemikalieinspektionens produktregister. Där var det enklare att bevisa uppsåt eller oaktsamhet, och dessa fall ledde oftare till företagsbot.

Läs mer:

Läs mer: Förbjudna kemikalier i var tionde plastprodukt

För att få till stånd ett mer effektivt system har Kemikalieinspektionen föreslagit att en del lagöverträdelser ska leda till miljösanktionsavgifter i stället för att lämnas till åklagare.

– Som det är i dag kan företagen få intrycket att de inte gjort något fel trots att lagöverträdelser faktiskt har skett. Med miljösanktionsavgifter skulle lagöverträdelser innebära tydliga sanktioner för företag som sålt varor med förbjudna ämnen. Sannolikt skulle det även leda till att fler lever upp till kemikalielagstiftningen, säger Camilla Zetterberg.

Linda Nohrstedt

Mer om: Kemikalier

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer