Extremt giftiga dioxiner biter sig fast i svenska landskap

2021-06-29 07:18  
Halterna av mycket giftiga dioxiner i Sverige sjunker för långsamt enligt Naturvårdsverket. Historiska utsläpp från pappersindustrin sprider fortfarande gifter och även nya mindre utsläppskällor som småskalig vedeldning behöver åtgärdas. Arkivbild. Foto: Mats Andersson/ TT

Nivåerna av extremt giftiga dioxiner i svenska vatten och landskap är oacceptabelt höga. Trots flera decenniers arbete är en giftfri miljö utom räckhåll med dagens insatser, enligt Naturvårdsverket. Satsningen på stora isolerade källor har varit för ensidig.

Enligt Sveriges miljömål ska utsläpp av dioxiner från så kallade punktkällor kartläggas och minimeras till 2030. Samtidigt säger Naturvårdsverket nu att fokus på punktkällor kan vara ett skäl till att minskningen gått för långsamt – man missar de många små och spridda utsläppen från så kallade diffusa källor.

– Jag skulle inte säga att det varit en felsatsning. Det har varit effektivt att gå på de stora källorna, men det sista och svåraste har vi kvar, säger Markus Klar, handläggare på Naturvårdsverkets avfallsenhet och samordnare av rapporten.

Några gram

På ett helt år släpps det inte ut mer än 24 gram I-TEQ i hela Sverige (TEQ står för toxiska ekvivalenter och mäter hur giftigt något är). Men det räcker. Dioxiner är så giftiga att de kan ge skadliga hälsoeffekter vid ytterst låga nivåer. I Sverige ligger medianvärdet för hur mycket dioxiner människor får i sig över den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsas gränsvärde.

Läs mer: Dioxiner kan bildas i reningsfilter

Dioxinhalterna har sjunkit med två tredjedelar sedan 1990, i dag med en takt på mellan 5 och 8 procent per år. Men i en uppföljning av Stockholmskonventionen om hur människor och miljö ska skyddas från gifter, konstaterades 2017 att utfasningen behöver gå dubbelt så fort.

Då måste man pressa tillbaka brett. Men de diffusa källorna är svåra både att kartlägga och att åtgärda.

Din kamin

– Småskalig vedeldning är en form av diffus källa, till exempel att elda i sin kamin, säger Markus Klar.

– Det kan kräva andra typer av åtgärder som informationskampanjer eller att man inför krav i andra regelverk. När man installerar en braskamin till exempel kan det ställas krav på att den ska ha lägre utsläpp. Men det behövs en palett av åtgärder, säger han.

Metoder som tidigare använts inom industrin bidrar fortfarande till föroreningar. Impregnering av trä med medel som numera är förbjudna har gjort sedimenten i havet utanför industrierna dioxinförorenade.

Gifterna har lagrats i sediment och fortsätter läcka ut längs framförallt Norrlandskusten där många trä- och cellulosaindustrier ligger.

– Man tror att det bidrar till att fisken fortfarande innehåller dioxiner, säger Markus Klar.

Spermiekvalitet kan påverkas

Kunskapen om utsläpp i luften och från förorenade sediment är otillräcklig, enligt Naturvårdsverkets rapport. Siffror på hur stora utsläppen är skiljer sig också åt beroende på vem som gjort beräkningarna. Massa- och pappersindustri beräknar till exempel att utsläppen från branschen är bara en femtedel så stora som vad de nationella siffrorna visar.

Naturvårdsverket menar att det behövs krav på mer frekventa mätningar och långtidsmätningar av utsläpp av dioxiner till luften.

Över hälften av dioxinerna i luften i Sverige kommer dock från andra länders utsläpp. Det finns gemensamma regelverk på EU-nivå, men möjligheterna för svenska myndigheter är små.

Vilka blir konsekvenserna? Det går inte att säga säkert om någons hälsoproblem beror på exponering för dioxiner eller något annat den råkat ut för. Men forskningen har vissa svar. Epidemiologiska studier har visat att hög exponering för dioxiner under foster- och amningsperioden kan påverka spermiekvaliteten i vuxen ålder.

Fakta: Hälsofaror med dioxin

Dioxiner är organiska miljöföroreningar som fick stor spridning i miljön innan de förbjöds på 1970-talet.

Dioxiner bildas vid tillverkning av kemikalier som innehåller klor och vid förbränningsprocesser som sopförbränning.

Ämnena är fettlösliga och svåra att bryta ned. Människor får i sig dem via maten. De finns i fisk, kött och mejeriprodukter – särskilt mycket i viss fisk.

För barn innebär det en "betydande risk" för hälsan att få i sig en viss mängd. Därför ges rådet att barn, gravida och den som vill bli gravid undviker livsmedel med höga halter.

Epidemiologiska studier visar att hög exponering för dioxiner och PCB under foster- och amningsperioden kan påverka spermiekvaliteten i vuxen ålder.

Andra studier antyder att exponering för dioxiner och PCB under fosterstadiet kan påverka hormonnivåer hos nyfödda, födelsevikt, barnens motoriska och kognitiva utveckling samt ha effekter på tandemaljen.

Källa: Livsmedelsverket

Fakta: Flera dioxinskandaler

Den absolut värsta dioxinskandalen skedde under Vietnamkriget då USA mellan 1965 och 1975 spred ut 80 miljoner liter Agent Orange, kemikalier som innehöll dioxin, för att avlöva träd och hindra vietnamesiska FNL-grupper från att gömma sig.

Enligt den vietnamesiska regeringen har upp till tre miljoner människor utsatts för Agent Orange och åtminstone 150 000 barn fötts med missbildningar på grund av giftet. USA håller inte med om att skadorna kan kopplas till dioxin. Men har på senare år bidragit till att drabbade områden i Vietnam saneras.

1998 upptäcktes dioxin i djurfoder i Belgien som även levererats till andra europeiska länder. I mjölk från tyska kor som ätit av fodret kunde dioxin uppmätas. En följd av den belgiska dioxinkrisen var en översyn och skärpning av reglerna på EU-nivå.

2011 skakades Tyskland av en dioxinskandal sedan man upptäckt att djurfoder innehöll halter som var 77 gånger högre än den tillåtna mängden. 4 700 gårdar tvingades stänga.

Helena Björk/TT

Mer om: Gift Dioxin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer