Miljö

EU förbjuder flera fluorbaserade ämnen

Under många år har giftiga fluortillsatser använts i brandsläckningsskum. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Under många år har giftiga fluortillsatser använts i brandsläckningsskum. Foto: Fredrik Sandberg / TT

EU:s medlemsländer har kommit överens om att förbjuda flera miljöfarliga ämnen som är baserade på fluor. Förbudet träder i kraft om tre år.

Publicerad

Förbudet gäller perfluoroktansyra, PFOA, samt ämnen som kan omvandlas till PFOA. Kemikalierna kan till exempel finnas i impregnerade klädesplagg.

PFOA är ett ämne som är mycket svårt att bryta ner i naturen, samtidigt som det är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande för människor.

Förbudet har röstats fram i EU:s Reachkommitté och Sverige har stöttat förslaget. Det kommer att börja gälla om tre år, men för vissa användningsområden kommer en längre övergångsperiod att gälla.

PFOA tillhör gruppen högfluorerade ämnen, som också kallas PFAS. De är extremt svårnedbrytbara och en del av dem är även vattenlösliga och sprids därför lätt i naturen.

Ämnena kan finnas till exempel i impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläckningsskum. De används på grund av sin förmåga att bilda släta ytor som stöter bort vatten, fett och smuts.

– Det är önskvärt att sluta använda högfluorerade ämnen eftersom de kan orsaka problem under väldigt lång tid om de kommer ut i miljön, säger Alicja Andersson, handläggare på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande.

PFAS-ämnen från brandsläckningsskum har trängt ner i grundvattnet på flera ställen i landet, bland annat Kallinge i Blekinge, Tullinge i Botkyrka och Uppsala. I Kallinge har en studie visat att halterna av PFOA var förhöjda.

Ny Teknik har tidigare skrivit att starka lobbykrafter är en förklaring till varför PFOA inte har förbjudits långt tidigare.

Kemikalieinspektionen arbetar med ett åtgärdsprogram för att minska användningen av PFAS-ämnen.